Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
514 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-10 17:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.611(478) (2)
Infracțiuni împotriva persoanei (152)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Stela. Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2014, nr. 3(73), pp. 119-129. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova

CZU: 343.611(478)
Pag. 119-129

Botnaru Stela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 august 2015


Rezumat

În acest demers ştiinţific va fi studiată experienţa pozitivă a Republicii Moldova în cauzele de omor intenţionat examinate de către instanţele judecătoreşti, fiind selectate şi examinate mai multe cazuri din practica judiciară în materie. Prin urmare, au fost sintetizate concluzii de importanţă majoră nu doar pentru practica de aplicare a normelor juridicopenale cu privire la omorul intenţionat, dar şi pentru doctrina juridico-penală a Republicii Moldova. Acest scop a fost realizat prin selectarea şi analiza unor decizii penale emise de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova cuprinse între anii 2008 şi 2013, precum şi prin formularea unor concepte clare menite să clarifice problema privind aprecierea juridico-penală a discernământului diminuat în cauzele de omucideri.

The main purpose of this scientific research constitutes the evaluation of positive experience in the manslaughter and murder cases examined by the judicial instances of the Republic of Moldova. As a result, there were synthesized several conclusions of great importance seemed to bee useful not only for the judicial practice but also for the legal doctrine of the Republic of Moldova. The purpose mentioned above has been achieved by mean of examination of penal decisions adopted by the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova between the periods of 2008-2013, as by formulation of some new and clear concepts designed for the further explanation of the diminished capacity in criminal cases of manslaughter and murder and other forms of homicides.

Cuvinte-cheie
responsabilitate redusă, omor,

discernământ diminuat, afect, intenţie premeditată, intenţie spontană, manifestare emoţional-afectivă.