IBN
Închide
Crijanovschi Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2019 - 5

Confiscarea specială și confiscarea extinsă: standarde europene în confiscarea şi recuperarea activelor
Crijanovschi Sergiu1 , Codreanu Irina2
1 Procuratura Generală a Republicii Moldova,
2 Procuratura raionului Hîncești
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre utilitatea și necesitatea măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială
Crijanovschi Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova
Crijanovschi Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul de atentare a infracţiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătăţii
Crijanovschi Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 14 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății
Crijanovschi Sergiu1 , Cușcă Liliana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cazul fortuit în legea penală a Republicii Moldova și a României: unele conceptualizări fundamentale
Crijanovschi Sergiu1 , Sergiu2
1 Procuratura Generală a Republicii Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni doctrinare moderne și soluții de lege ferenda referitoare la viața private în dreptul penal substanțial al Republicii Moldova
Crijanovschi Sergiu1 , Bogdan Alexandru2
1 Procuratura Generală a Republicii Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Accesul ilegal la informaţia computerizată  în practica judiciară a Republicii Moldova și a României
Crijanovschi Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarificarea unor termeni utilizaţi  în legea penală privind frauda informatică și operaţiuni ilegale cu dispozitive  sau programe informatice
Crijanovschi Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind analiza juridico-penală comparativă a infracţiunilor informatice în legea penală a Republicii Moldova şi în cea a României
Crijanovschi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind conceptul de malpraxis medical în știința dreptului penal
Crijanovschi Sergiu1 , Bîcu Svetlana2
1 Procuratura Generală a Republicii Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Necesitatea umană ca fundament al motivației infracționale prin prisma științei psihologice și a dreptului penal
Crijanovschi Sergiu , Harmaniuc Petru
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare în practica judiciară a României
Crijanovschi Sergiu , Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Diminuarea discernământului în doctrina occidentală
Crijanovschi Sergiu , Arhip Alexandru
Curtea Supremă de Justiţie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iresponsabilitatea în dreptul penal comparat: novele legislative
Crijanovschi Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană
Crijanovschi Sergiu , Sergiu
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea istorică a iresponsabilităţii în sistemul Common Law
Crijanovschi Sergiu12 , Crijanovschi Irina12
1 Curtea Supremă de Justiţie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta-tip (alin.(1) art.189 CP RM)
Crijanovschi Sergiu , Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta-tip(alin.(1) art.189 C. pen. RM) (Partea I)
Crijanovschi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(127) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea infracţiunii de şantaj de unele infracţiuni contra patrimoniului săvârţite prin sustragere
Crijanovschi Sergiu , Botezatu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24