IBN
    

    
  


    
Închide
Varzari Pantelimon Mihail
Afiliat la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

2018 - 4

Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova

Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.

Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani

Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigma democratică: unele considerente conceptuale și de conținut

Varzari Pantelimon
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 155-170.
Disponibil online 26 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Пенсионное законодательство Республики Молдова нуждается в существенных изменениях

Varzari Pantelimon, Sosna Boris
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 312-317.
Disponibil online 24 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puterea politică și tehnocrația in societatea aflată in plină schimbare

Varzari Pantelimon, Sosna Boris
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 154-157.
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?
Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Relaţia elitism-birocratism prin prisma eficacităţii sistemului politico-administrativ

Varzari Pantelimon
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 158-161.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă ca actor de modernizare politică în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Victor Saca la 70 de ani
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Puterea elitistă și modernizarea politică a republicii Moldova: repere conceptuale și de conţinut
Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Manolache. Organismul militar al Republicii Moldova. Construcția militară și securitatea statului
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Tranziţia moldovenească în vizorul știinţelor politice
Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere principale ale teoriilor neoelitiste privind guvernarea societăţii
Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14