IBN
Închide
Varzari Pantelimon Mihail
Cuvinte-cheie (100): political elite (4), Governance (3), democracy (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 59. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura raporturilor dintre elita politică şi birocraţie prin prisma bunei guvernări
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Considerente privind evoluţia statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma democratică: unele considerente conceptuale și de conținut
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea birocratică în contextul reformării și eficientizării administrației publice
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Doctrina Eurasiatică și rădăcinile ei intelectuale: tradiții istorice și actualitate
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea politicii de comunicare în contextul reformării administrației publice din Republica Moldova
Varzari Pantelimon1, Grosu Lucia2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea politică și tehnocrația in societatea aflată in plină schimbare
Varzari Pantelimon, Sosna Boris
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пенсионное законодательство Республики Молдова нуждается в существенных изменениях
Варзарь Пантелимон, Сосна Борис
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Doctorul habilitat Victor Saca la 70 de ani
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre guvernanţi si guvernaţi in concepţia lui N.Machiavelli
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia elitism-birocratism prin prisma eficacităţii sistemului politico-administrativ
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă ca actor de modernizare politică în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Constantin Manolache. Organismul militar al Republicii Moldova. Construcția militară și securitatea statului
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 65