IBN
Închide

96Publicaţii

724Descărcări

38341Vizualizări

Varzari Pantelimon
Cuvinte-cheie (317): Republic of Moldova (8), political elite (7), European integration (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 73. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Constituirea regimului de bună guvernare în Republica Moldova prin prisma depășirii crizei pandemice
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația modernă și extinderea experienţei democratice
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Buna guvernare –piatra de temelie pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coaliţia de guvernare „Platforma Social-Democrată pentru Moldova” între PSRM și PDM – un aranjament politic asumat
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația ateniană: democrația „față în față” sau primul exercițiu democratic
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani
Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul politic PSRM-Blocul „ACUM” – un acord tradiţional între elite sau o construcţie politică atipică
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări
Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de guvernare al societății din Republica Moldova: între deziderat și realitate
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лилия Брага. Политическая культура в Республике Молдова. Chișinău: ÎS FEP «Tipografi a Centrală», 2020. 336 c.
Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Actualitatea dezbaterii ștințifice a fenomenului elitelor
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcțiile politice postelectorale de guvernare și conotațiile lor în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura raporturilor dintre elita politică şi birocraţie prin prisma bunei guvernări
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O guvernare eficientă pentru societatea din Republica Moldova sau de ce avem nevoie de o guvernare „bună”
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Juc Victor, Ceacîr Irina. Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică
Bucataru Igor1, Varzari Pantelimon2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții teoretice privind fenomenul democratic în istoria gândirii politice
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Considerente privind evoluţia statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 96