Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 35
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 22:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321.7 (63)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (196)
SM ISO690:2012
VARZARI, Pantelimon. Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație? In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), pp. 50-61. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294

Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?

The Challenges of the Democratic Regime, or who Needs Democracy?


CZU: 321.7
Pag. 50-61

Varzari Pantelimon
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2017


Rezumat

În articol sunt elucidate unele probleme referitoare la abordările regimului politic democratic în contextul noilor provocări ale democrației contemporane. Un loc aparte este acordat reflecțiilor unor gânditori politici asupra democrației ca fenomen de la Aristotel la doctrinarii politici contemporani. Se demonstrează că democrația, atât în expresia ei teoretică, cât și în manifestările sale instituționale, a căpătat de-a lungul secolelor caracteristici din cele mai diferite. În același timp, se fac unele referiri de substanță cu privire la actul guvernării în Republica Moldova. Se ajunge la concluzia că modernizarea politică a Republicii Moldova, prin democratizarea și europenizarea societății, devine calea decisivă pentru destinul tânărului stat independent. Altfel spus, țara noastră ca niciodată are nevoie de o nouă paradigmă de guvernare democratică a societăţii aflată în plină schimbare și modernizare, de o nouă elită politică regenerată care ar ficapabilă să răspundă promt la noile provocări ale regimului democratic.

The article examines the problems of approaches regarding the democratic political regime and the new challenges of contemporary democracy. A special place is given to the reflections of political thinkers, from Aristotle to contemporary political ideologists, on democracy as a phenomenon. It demonstrates that over the centuries the democracy, both in its theoretical expression and in its institutional manifestations, acquired different characteristics. In the same time, some important references are made on the act of governance in Moldova. The author concludes that political modernization of Moldova through democratization and Europeanization of society, become the decisive path for the destiny of the young independent state. In other words, our country, which is in a process of full transformation and modernization, needs a new paradigm of democratic government, a new regenerated political elite who would be able to respond promptly to new challenges of the democratic regime.

Cuvinte-cheie
guvernare democratică, regim democratic, incertitudini teoretice, abordări ale democrației, paradigmă elitară, elitism clasic, elitism democratic, elita politică, democraţie, modernizare politică,

democratic governance, democratic regime, democracy, theoretical uncertainties, approaches to democracy, elitist paradigm, classical elitism, democratic elitism, political elite, political modernisation