IBN
Închide
Arapu Valentin
Cuvinte-cheie (64): plague (5), магическая медицина (2), diseases (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification of pests: a historical and ethnocultural perspective
Arapu Valentin
Institute of Cultural Heritage
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Ciuma: interferențe cinematografice și etnologice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul ciumei asupra habitatului uman: distanțarea fizică, igiena corpului, prejudecăți și superstiții vestimentare și alimentare (aspecte istorice, etnologice și epidemiologice)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandemiile de ciumă în epoca medievală: aspecte istorice, medicale și etnoculturale
Arapu Valentin1, Arapu Gabriel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevestirea şi apariţia Ciumei: interferenţe istorice şi etnoculturale
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfinţii ocrotitori şi tămăduitori de ciumă din spaţiul românesc prin prisma interconexiunilor patrimoniului etnocultural şi eclesiastic
Arapu Valentin1, Arapu Gabriel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare de spirit si fobii pe timp de ciuma: aspecte istorice si etnopsihologice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare de spirit și fobii pe timp de ciumă: aspecte istorice și etnopsihologice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dimensiunile prigoanei armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Arta gastronomică armenească din spațiul românesc (aspecte generale)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Preţurile cu care se vindeau unele produse şi mărfuri în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3180-2-0.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Toleranță și intoleranță față de comunitatea armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Asistenţa medicală primară şi promovarea sănătăţii
Arapu Valentin, Bîtcă Tudor
Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerariul „tezaurului” Ţării Moldovei după relatările călătorului armean Simeon Dbir Lehaţi (1584 – d. 1636)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-722-9.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii factori de mediu şi de sănătate
Arapu Valentin, Bîtcă Tudor
Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Importurile de mărfuri şi produse poloneze în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unităţile monetare utilizate în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a două jumătate a secolului XVIII)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 4. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-584-3.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Argumente numismatice privind prezenţa armenilor în Cetatea Albă începând cu secolul XIII
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 3. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-451-8.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25