Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
41 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-01 14:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39:616.9(091) (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1217)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (287)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală. In: Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Ediția a III-a, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Iași, România: Academia de Stiinte a Moldovei, 2021, pp. 83-90.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a, 2021
Conferința "Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală

Classification of pests: a historical and ethnocultural perspectiv


CZU: 39:616.9(091)
Pag. 83-90

Arapu Valentin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 25 august 2021


Rezumat

The approach of this article is an interdisciplinary and multidisciplinary one, respectively, the classification of plagues from a historical and ethnocultural perspective is achieved by invoking historical, ethnological, epidemiological, cultural, anthropological and onomastic information. The developed pest classification model aims to systematize information about plague epidemics and pandemics in the historical past of mankind. For this purpose, biological plagues are grouped – Plague in Athens (430–429 BC), Plague of Galen (165–180), Cyprian Plague (251–266), JustinianPlague (541–542), Black Plague / Black death (1347–1351), Great Plague in London (1665), The Great Plague of Marseilles (1720), Plague of Caragea (1813–1814); figurative plagues in literature – „Scarlet Plague”; ideological plagues – red plague (Bolshevism, communism), brown plague (Nazism, fascism).

Cuvinte-cheie
Biological plagues, false plagues, literary plagues, ideological plagues