Unii factori de mediu şi de sănătate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 20:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.05+614.2 (1)
Știința mediului înconjurător (514)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (589)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin; BÎTCĂ, Tudor. Unii factori de mediu şi de sănătate. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2015, nr. 3(60), pp. 44-45. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687

Unii factori de mediu şi de sănătate

Some factors of environment and health

Некоторые факторы окружающей среды и здоровья


CZU: 504.05+614.2
Pag. 44-45

Arapu Valentin, Bîtcă Tudor
 
Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2017


Rezumat

Environmental pollution trends to the most dangerous impurity influence on the health of the population and cause the appearance of pathological processes and diseases. It describes practical achievements, social to protect nature in the transition to a market economy. Socio-hygienic supervision of health concerns in relation to the environment reflects the quality of the environment and public health.

Экологические тенденции загрязнения окружающей среды приводят к самым опасным примесям, влияющих на здоровье населения, и могут привести к появлению патологических процессов и болезней. Описываются практические социальные достижения для защиты природы в процессе перехода к рыночной экономике. Социально-гигиенический надзор проблем здоровья в связи с окружающей средой отражает качество окружающей среды и здоровье населения.

Cuvinte-cheie
socio-ecological factors,

health