IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 1

Dimensiunile prigoanei armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)

Arapu Valentin
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 50-51.
Disponibil online 19 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Preţurile cu care se vindeau unele produse şi mărfuri în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII)

Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”. 36-43.
Disponibil online 8 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Toleranță și intoleranță față de comunitatea armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)

Arapu Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 387-391.
Disponibil online 4 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Itinerariul „tezaurului” Ţării Moldovei după relatările călătorului armean Simeon Dbir Lehaţi (1584 – d. 1636)

Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 24-29.
Disponibil online 23 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Importurile de mărfuri şi produse poloneze în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII)

Arapu Valentin
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 10-12.
Disponibil online 8 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unităţile monetare utilizate în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a două jumătate a secolului XVIII)

Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 4. 2014. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 23-27.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Argumente numismatice privind prezenţa armenilor în Cetatea Albă începând cu secolul XIII

Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 3. 2013. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 15-19.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Comunitatea armenească şi arendăşia proprietăţilor funciare în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII - începutul sec. XIX)
Arapu Valentin
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banii – mijloc de răspândire a bolilor infecţioase şi a epidemiilor

Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 30-33.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Comunitatea evreiască şi raporturile economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII)
Arapu Valentin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O роли армянских купцов в развитии торговых отношений между молдавским княжеством и речью посполитой во второй половине XVIII века)
Arapu Valentin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11