IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 17, Descărcări - 43, Vizualizări - 2537
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 2

Classification of pests: a historical and ethnocultural perspective
Arapu Valentin
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 24-25.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Arapu Valentin
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 83-90.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Stare de spirit si fobii pe timp de ciuma: aspecte istorice si etnopsihologice
Arapu Valentin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 61-61.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare de spirit și fobii pe timp de ciumă: aspecte istorice și etnopsihologice
Arapu Valentin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 178-186.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevestirea şi apariţia Ciumei: interferenţe istorice şi etnoculturale
Arapu Valentin
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipogr. „Grafema Libris". 123-132.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandemiile de ciumă în epoca medievală: aspecte istorice, medicale și etnoculturale
Arapu Valentin, Arapu Gabriel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 188-193.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfinţii ocrotitori şi tămăduitori de ciumă din spaţiul românesc prin prisma interconexiunilor patrimoniului etnocultural şi eclesiastic
Arapu Valentin, Arapu Gabriel
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. Tipogragia Garomont Studio. 144-159.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul ciumei asupra habitatului uman: distanțarea fizică, igiena corpului, prejudecăți și superstiții vestimentare și alimentare (aspecte istorice, etnologice și epidemiologice)
Arapu Valentin
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 392-397.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dimensiunile prigoanei armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)
Arapu Valentin
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 50-51.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Arta gastronomică armenească din spațiul românesc (aspecte generale)
Arapu Valentin
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 20-21.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Preţurile cu care se vindeau unele produse şi mărfuri în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII)
Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”. 36-43.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Toleranță și intoleranță față de comunitatea armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI)
Arapu Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 387-391.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Itinerariul „tezaurului” Ţării Moldovei după relatările călătorului armean Simeon Dbir Lehaţi (1584 – d. 1636)
Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 24-29.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Importurile de mărfuri şi produse poloneze în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII)
Arapu Valentin
Integrare prin cercetare şi inovare.
2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 10-12.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unităţile monetare utilizate în cadrul comerţului dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a două jumătate a secolului XVIII)
Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 4. 2014. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 23-27.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Argumente numismatice privind prezenţa armenilor în Cetatea Albă începând cu secolul XIII
Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 3. 2013. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 15-19.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Banii – mijloc de răspândire a bolilor infecţioase şi a epidemiilor
Arapu Valentin
Conspecte numismatice
Ediția 2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 30-33.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17