IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "economic development"

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти
Crivoşeia-Gunico Inna
Белоцерковский национальный аграрный университет
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica
Savu Cosmina-Silviana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări locale ale educaţiei financiare
Ciumara Tudor
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов
Semencenco Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova
Păscăluţă Felicia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knowledge in the service of mankind

Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa internaţională a ţărilor emergente, aspecte investiţionale
Daniliuc Aliona1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интеграционный процесс как усилитель экономического развития РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Todorov Ludmila
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie.
Volumul 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe în evaluarea planurilor de amenajare turistică teritorială

Turcov Elena, Turcov Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industria prelucrătoare şi rolul său în dezvoltarea economică a României

Răbonțu Cecilia-Irina, Popescu Luminita Georgeta
Constantin Brâncuși University
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation policies and entrepreneurship in the Baltic States - key to European Economic success

Sîrbu Olesea, Ignatov Augustin, Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign investments and their effects on the romanian economy

Roşca Petru, Roşca Leonid, Rusu Vasilisa
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea legislaţiei funciare a Moldovei în contextul identificării vulnerabilităţilor pentru dezvoltarea economică durabilă

Matcov Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41