IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "economic development"

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиции в России и их источники

Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти
Crivoşeia-Gunico Inna
Белоцерковский национальный аграрный университет
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica
Savu Cosmina-Silviana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale

Bradu Margareta
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări locale ale educaţiei financiare
Ciumara Tudor
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов
Semencenco Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova
Păscăluţă Felicia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knowledge in the service of mankind

Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variante optimizate statistic ale macroregiunilor din România

Savoiu Gheorghe, Taicu Marian
Universitatea din Piteşti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatele transfrontaliere – pilon al progresului socio-economic sustenabil

Borza Mioara
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza strategică a ramurii agricole în Republica Moldova

Botezatu Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa internaţională a ţărilor emergente, aspecte investiţionale
Daniliuc Aliona1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интеграционный процесс как усилитель экономического развития РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Todorova Ludmila
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49