IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(100) pentru cuvîntul-cheie "economic development"

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza experienței internaționale în finanțarea educației

Andronic Adrian
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habași Manal1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рынок труда и структурные изменения экономики

Savelieva Galina
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public procurement, a tool for achieving the goals of sustainable development

Manta Otilia1, Panait Mirela2, Hysa Eglantina3, Rusu Elena4, Cojocaru Maria4
1 Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
2 Petroleum-Gas University of Ploiesti,
3 Epoka University, Tirana,
4 State University of Moldova
Amfiteatru Economic
Nr. 24(61) / 2022 / ISSN - /ISSNe 1582-9146
Disponibil online 13 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиции в России и их источники

Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти
Crivoşeia-Gunico Inna
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica
Savu Cosmina-Silviana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale

Bradu Margareta
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări locale ale educaţiei financiare
Ciumara Tudor
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-85. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов
Semencenco Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova
Păscăluţă Felicia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Факторы и стратегии внешнеэкономического развития

Zlatova Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of decentralization policy on economic development in crisis situations

Baldji Marina
Odessa National Maritime University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 100