IBN
Închide
Vaculovschi Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2022 - 1

Rolul progresului tehnic, al inovării și al sistemului de cercetare științifică pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Perspective de dezvoltare durabila a sectorului energetic din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Aspecte ale determinării eficienţei economice şi eficienţei sociale a serviciilor publice
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii referitor la aprofundarea inegalităţilor sociale în contextul dezvoltării economice a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena1 , Vaculovschi Dorin2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aspecte referitoare la dezvoltarea durabilă a mediului urban din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public
Vaculovschi Elena1 , Abramihin Cezara2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of researching the stradal publicity phenomenon and their imppact in urban transport infrastructure
Vaculovschi Elena , Şaitan Laurenţia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile marketingului relaţional pe piaţa organizaţională
Solomatin Ala , Vaculovschi Elena , Cartavîh Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of quality criteria in determination of the economic efficiency in the services sector
Vaculovschi Elena , Solomatin Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Vaculovschi Elena1 , Abramihin Cezara2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de gen ale migrației de muncă din Republica Moldova
Vaculovschi Elena1 , Vaculovschi Dorin2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile ecologice ale managementului urban în oraşele din Moldova
Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii organizaționale în funcționarea eficientă a instituțiilor publice din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Integrarea principiilor justiției sociale în politica de dezvoltare urbană din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte ale migraţiei feminine din Republica Moldova în perioada contemporană
Vaculovschi Dorin , Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte referitoare la contribuţia statului în dezvoltarea micului business din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova
Vaculovschi Dorin , Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte economico-sociale ale procesului de urbanizare în Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23