IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "economic development"

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.II. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиции в России и их источники

Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти
Crivoşeia-Gunico Inna
Белоцерковский национальный аграрный университет
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica
Savu Cosmina-Silviana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale

Bradu Margareta
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов
Semencenco Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări locale ale educaţiei financiare
Ciumara Tudor
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova
Păscăluţă Felicia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knowledge in the service of mankind

Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема чистой воды и санитарии как проблема мировой экономики

Gherasimova Albina, Valeeva Iulia
Казанский Федеральный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воздействие экологического аспекта на российское экономическое развитие

Gareeva Olesea, Valeeva Iulia
УВО «Университет Управления «ТИСБИ»
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variante optimizate statistic ale macroregiunilor din România

Savoiu Gheorghe, Taicu Marian
Universitatea din Piteşti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatele transfrontaliere – pilon al progresului socio-economic sustenabil

Borza Mioara
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60