IBN
Închide
Cojocaru Radion
Cuvinte-cheie (32): infracţiune (2), familie (2), copil (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar, cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de incălcare a dreptului de autor şi drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte privind nepedepsirea victimelor traficului de persoane pentru infracţiunile săvarşite in legătură cu această calitate procesuală
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Infracţiunea de transmitere a unei boli venerice (art.211 c.pen. al Republicii Moldova): conţinut juridic şi caracterizare
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Fenomenul torturii: trecut şi prezent
Racoviţă Dumitru, Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii privind încadrarea juridică a infracţiunilor contra justiţiei săvârşite de către persoane cu funcţii de răspundere în contextul tulburărilor de masă
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea de tortură tratament inuman şi degradant, pedeapsa inumană sau degradantă în jurisprudenţa CEDO
Osipov Vladimir, Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile definitorii şi formele concursului de infracţiuni potrivit codului penal al Republicii Moldova
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile începerii urmăririi penale în cauzele de pruncucideri
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Criterii delimitative dintre infracţiunea de pruncucidere (art.147 C.pen.) şi lăsarea оn primejdie (art.163 C.pen.)
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de pruncucidere (epoca antică şi medievală)
Cojocaru Radion, Cernomoreţ Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VIII / 2008 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incriminarea infracţiunii de pruncucidere în epoca modernă şi contemporană
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VIII / 2008 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Elementul material al infracţiunii de pruncucidere: caracterizare şi controverse
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Unele contribuţii la clarificarea conceptului de omor
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. VI / 2006 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19