Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
121 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-31 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.326 (24)
Infracțiuni împotriva statului (552)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(1), pp. 24-32. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976

Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist

Creation or directing of a criminal organization with the purpose to commit one or more terrorist offenses


CZU: 343.326
Pag. 24-32

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

Fenomenul terorismului s-a împânzit în toate sferele activităţii umane, fapt ce condiţionează necesitatea unei protecţii cât mai eficient posibile, inclusiv la nivel legislativ, de orice formă de manifestare a acestuia. Studiul este orientat spre analiza comparativă a normei stipulate la art. 284, alin. (2) C. pen., prin prisma legislaţiilor penale ale statelor vecine (Federaţia Rusă, Republica Ucraina, România), fapt ce permite evidenţierea lacunelor existente, tendinţelor generale de incriminare şi posibilităţilor de perfectare a cadrului normativ naţional.

The phenomenon of terrorism was studded in all spheres of human activity, which determines the necessity of effective protection, including the legislative level, in any form of its manifestation. This study is dedicated to comparative analysis of the norm provided in art. 284, par. (2) Penal Code, in the light of criminal laws of neighboring states (Russian Federation, Ukraine, Romania), which allows to emphasize gaps, the general trends of incrimination and perfectation possibilities of national legal system.

Cuvinte-cheie
terorism, grup terorist, organizaţie teroristă, infracţiune cu caracter terorist, grup criminal organizat, organizaţie criminală etc,

terrorism, terrorist group, terrorist organization, terrorist crime, organized criminal group, criminal organization etc