IBN
Close

90Publicaţii

1629Descărcări

50881Vizualizări

Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective 3Studii şi cercetări juridice3Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei2Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept2Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe2Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene2Știința Deschisă în Republica Moldova2Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei2Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice 2Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale1Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan1Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice1Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană1Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere1Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice1Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal1Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova1Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă1Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova1Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,1Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii1Omul, criminologia, ştiinţa1Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept: 1
Cojocaru Radion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 52. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 25
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 3

  Impactul jurisprudenței CtEDO asupra evoluţiei legislației penale naţionale
Cuşnir Valerii1 , Cojocaru Radion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 7-8. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-727-6.
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Improving the criminal legislation of the Republic of Moldova within the context of the european integration: perspective solutions and arguments
Cojocaru Radion
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scamming trends in the Republic of Moldova
Cojocaru Radion12 , Donica Natalia1
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 11

  Criminalitatea de război – aspecte conceptuale
Cojocaru Radion , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. S1 / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 June, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Despre infracţiunea săvârşită cu intenţie depăşită – studiu cazuistic
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența procesului de urbanizare accelerată asupra criminalității
Larii Iurie , Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interpretarea infracţiunii de tratament inuman sau degradant [art. 1661 alin. (1) C.pen. al Republicii Moldova] prin prisma jurisprudenţei ChEDO
Cojocaru Radion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modalități normative și faptice a infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu în legislaţia penală a Republicii Moldova [art. 328 alin. (1) CP al RM]
Cojocaru Radion , Puica Vladimir
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul legalităţii penale – elemente de conţinut şi tendinţe evolutive
Cojocaru Radion1 , Jitariuc Vitalie2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profiling in the activity of investigation and prevention of crime
Jitariuc Vitalie1 , Cojocaru Radion2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profiling-ul în activitatea de investigare și prevenire a infracțiunilor
Jitariuc Vitalie1 , Cojocaru Radion2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structura logico-juridică a normelor penale şi încadrarea infracţiunilor
Cojocaru Radion12 , Larii Iurie3
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The particularities of incrimination the separatism crime in the criminal legislation of the Republic of Moldova
Cojocaru Radion12
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularităţi de încadrare juridică a infracţiunilor săvârşite cu intenţie
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(374) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 15

  Asigurarea calității studiilor doctorale prin cercetare științifică deschisă
Cuşnir Valerii1 , Cojocaru Radion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asigurarea calității studiilor doctorale prin cercetare științifică deschisă
Cuşnir Valerii1 , Cojocaru Radion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Controlul de constituţionalitate a normelor penale incriminatorii şi efectele asupra încadrării juridice a infracţiunilor
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea semnelor facultative ale laturii subiective la încadrarea juridică a infracţiunii
Cojocaru Radion1 , David Mihail2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din România
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elucidarea conținutului obiectului juridic în procesul de încadrare a infracțiunilor
Cojocaru Radion1 , Ţical George-Marius2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  In memoriam Gheorghe Chiriţa
Cojocaru Radion , Condrat Ruslan
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  In memoriam Leontie Arsene
Cojocaru Radion1 , Condrat Ruslan1 , Costachi Gheorghe2 , Bejan Octavian3
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infracțiunea de contrabandă în lumina noilor modificări legislative − comentariu și reguli de încadrare juridică (Partea a II-a
Cojocaru Radion1 , Nastas Andrei2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală – probleme privind perfecţionarea incriminăriiInfracţiunea de reţinere sau arestare ilegală – probleme privind perfecţionarea incriminării
Cojocaru Radion , Doga Anatolie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interpretarea semnelor obiective ale infracţiunii de tortură [art. 1661 alin. (3) C.pen. al R. Moldova] prin prisma jurisprudenţei ChEDO
Ţical George-Marius1 , Cojocaru Radion2
1 Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat din Moldova,
București, 2022 / ISBN 978-606-26-1625-0
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pedepsele inumane sau degradante prin prisma jurisprudenței ChEDO – noţiuni şi criterii delimitative
Cuşnir Valerii1 , Cojocaru Radion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prevenirea acțiunilor de pericol social sporit asupra securității naționale și ordinii de drept – obiectiv major al autorităților de stat și imperativ al prezentului
Cuşnir Valerii1 , Cojocaru Radion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept:
2022. Chişinău. ISBN 978-5-88554-193-0.
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesul de căutare a polițiștilor, militarilor și voluntarilor dispăruți fără veste în timpul războiului de la Nistru din anul 1992 (autor Simion Carp)
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reguli şi procedee de determinare a obiectului material la încadrarea juridică a infracţiunilor
Cojocaru Radion , Larii Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

  Aplicarea procedeului de interpretare literară a legii penale în procesul de calificare a infracţiunilor
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(355-356) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infracţiuni privind traficul de droguri în legislaţia penală a Republicii Moldova – tendinţe, clasificare şi soluţii de perspectivă
Cojocaru Radion1 , Nastas Andrei2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Revista Universul Juridic
Nr. 11 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infracţiunile de contrabandă în lumina noilor modificări legislative - comentariu şi reguli de încadrare juridică (Partea I
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interpretarea semnelor estimative ale infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art. 328 C.pen. al R. Moldova) în procesul de instruire a studenţilor
Cojocaru Radion1 , Puica Vladimir2
1 Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interpretarea verbum-ului regens de „sustragere” în cazul infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor (art. 217 C. pen. al R. Moldova)
Cojocaru Radion , Secrieru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Precedente ChEDO în materia prevenirii traficului de fiinţe umane
Cojocaru Radion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Precedente CtEDO în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea penală a minorului în unele țări europene
Cojocaru Radion , Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale în sistemul de drept romano-germanic (Partea-I-a).
Cojocaru Radion , Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere curriculare şi de conţinut privind instruirea ofiţerilor/ subofiţerilor de sector în domeniul prevenirii delincvenței juvenile
Cojocaru Radion1 , Cojocaru Sergiu2
1 Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Impactul jurisprudenţei CtEDO în materia dreptului penal naţional
Cuşnir Valeriu , Cojocaru Radion
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infracţiunea şi contravenţia – abordări corelative
Cojocaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Models of approach of the concept of offence in the romanian area
Cojocaru Radion
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Precedente ChEDO în materie penală privind protejarea dreptului la viaţă
Cojocaru Radion , Cojocaru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

  Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte conceptuale şi criterii de definire a malpraxisului medical în legislaţia Republicii Moldova
Cojocaru Radion , Roşculeţ Vadim
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formaţiunea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii organizate
Cojocaru Radion , Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modele de abordare a conceptului infracţiunii în spaţiul românesc
Cojocaru Radion , Peţa Cezar
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scopului de înstrăinare la infracţiunea de circulaţie ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (art. 2171 c.pen. al r. moldova) – studiu cazuistic
Cojocaru Radion , Cebotari Dumitru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-123. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The analysis of the comparative law elements on the activity of mercenaries in the experience of the commonwealth of independent states (CIS)
Cojocaru Radion , Soroceanu Igor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Fiat Iustitia
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1224-4015
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91