IBN
    

    
  


    
Închide
Cojocaru Radion
Afiliat la Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova

2019 - 5

Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)

Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 60-65.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)

Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 174-179.
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formaţiunea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii organizate

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR

Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de abordare a conceptului infracţiunii în spaţiul românesc

Cojocaru Radion, Peţa Cezar
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar, cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic

Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope

Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. . 65-74.
Disponibil online 8 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Infracţiunea de incălcare a dreptului de autor şi drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI. 197-202.
Disponibil online 6 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare.

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte privind nepedepsirea victimelor traficului de persoane pentru infracţiunile săvarşite in legătură cu această calitate procesuală
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29