Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
86 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 04:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.575 (26)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (225)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; SECRIERU, Sergiu. Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2017, nr. XVII(1), pp. 17-28. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope

Evolving aspects of offences’ criminalization for evading or extortion of narcotic or psychotropic substances


CZU: 343.575
Pag. 17-28

Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

Acest articol este dedicat studierii evoluţiei istorice de incriminare a infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope incriminată la art.2174 C.pen. al Republicii Moldova. Autorul a evidenţiat premisele istorice care au stat la baza fundamentării răspunderii penale pentru traficul de droguri, în general, şi pentru sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope, în special. S-a constat că incriminarea traficului de droguri s-a făcut necesară în momentul în care societatea a conştientizat necesitatea protejării sănătăţii publice ca valoare socială. În acest sens, s-a impus cu pregnanţă adoptarea unor măsuri preventive cu caracter legislativ, inclusiv şi a celor cu caracter juridico-penal.

This article is dedicated to studying the historical evolution of criminalization of the offense of theft or extortion of narcotic or psychotropic substances is criminalized to art. 2174 of Penal Code of the Republic of Moldova. The author highlighted the historical premises that were at the basis of criminal liability for drug trafficking in general, and for stealing or extortion of narcotic or psychotropic substances, in particular. It was found that this time, it tied when the society realized the great danger that produces drug for mankind. In this sense, has become a strong preventive measure of a legislative nature, including the criminal-judicial character.

Cuvinte-cheie
sustragere, extorcare, substanţe narcotice, substanțe psihotrope, droguri, mijloace narcotice,

theft, extortion, narcotic substances, psychotropic substances, drugs, narcotics means