The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
111 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-07 10:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2:341.231.14 (1)
Drept penal în general (355)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (443)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; SECRIERU, Sergiu. The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 9, pp. 72-76. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul 9 / 2019 / ISSN 1857-0976

The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR

Infracțiunea de torură prin prisma standardelor și precedentelor CEDO


CZU: 343.2:341.231.14
Pag. 72-76

Cojocaru Radion1, Secrieru Sergiu23
 
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Asociația de Mediere din Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

In the given article it is analyzed the offense of torture incriminated in the art. 1661 of the Criminal Code of the Republic of Moldova in terms of the normative standards established by the ECHR and the jurisprudence of the European Court. As a result, there were evaluated the essential features of the national normative framework of the incrimination of torture in relation to the existing European standards and practices in this domain. The pertinent conclusions made by the authors offer the possibility of the understanding of the premises of the definition and incrimination of the torture and inhuman or degrading treatment in the criminal legislation of the Republic of Moldova.

În prezentul articol este analizată infracţiunea de tortură incriminată la art. 1661 C.pen. al R. Moldova prin prisma standardelor normative instituite prin CEDO şi jurisprudenţa Curţii europene. Drept rezultat, au evaluate trăsăturile esenţiale ale cadrului normativ naţional de incriminare a torturii în raport cu standardele şi practicele europene existente în acest domeniu. Concluziile pertinente făcute de către autori oferă posibilitatea înţelegerii premiselor de definire şi incriminare a torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante în legislaţia penală a R. Moldova

Cuvinte-cheie
torture, inhuman treatment, degrading treatment, offense, punishment,

tortură, tratament inuman, tratament degradant, infracţiune, pedeapsă