IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "validation"

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validarea new injury severity score în traumatismele severe în cadrul sistemului medical autohton

Arnaut Oleg, Rojnoveanu Gheorghe, Şandru Serghei, Saulea Aurel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development and validation of an assay method for ciprofloxacin hydrochloride determination in combination ear drops

Uncu Livia, Donici Elena, Valica Vladimir, Vîslouh Oxana, Gonciar Veaceslav, Parii Sergiu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity

Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forensic vesions: general theory fundaments
Trofimenko Aleksandra-Anastasia
Odessa State University of the Foreign Affairs
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validarea – invalidarea alegerilor. Alegeri nule, alegeri repetate

Busuioc Olga, Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui

Ciobanu Elvira1, Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational involvement and motivational persistence; explanatory models and empirical data

Ticu Constantin
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic
Arseni Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan
Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale

Arseni Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele experimentării modelului pedagogic în educaţia pentru sănătate promovată de asistenţii medicali

Baroncea Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(49) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12