IBN
Închide

158Publicaţii

1584Descărcări

86527Vizualizări

Uncu Livia77Macaev Fliur42Parii Sergiu38Rusnac Liliana24Vîslouh Oxana22Nicolai Eugeniu20Donici Elena19Uncu Andrei18Pogrebnoi Serghei17Stîngaci Eugenia15Ungureanu Alina15Mazur Ecaterina15Todiraş Mihail12Podgornîi Ana11Casian Igor9Casian Ana9Cheptănaru Constantin8Suvorchina Olga8Tihon Iurie8Golovin Pavel8Boldescu Veaceslav8Zveaghinţeva Marina7Lupaşcu Lucian7Ştefăneţ Tatiana7Oprea Vasile7Negreş Simona7Duca Gheorghe6Kravţov Victor6Carauş Vladimir6Smetanscaia Anastasia6Prisacari Viorel5Bobrov Elena5Nistorica Mihai5Drumea Maria5Cazacu Radu5Barbă Alic4Mereuţă Ion4Parii Boris4Sucman Natalia4Safta Vladimir4Geronikaki Athina4Curlat Serghei4Nicolescu Florica4Crudu Valeriu3Nistreanu Anatolie3Diug Eugen3Treapiţina Tatiana3Movilă Liviu3Terteac Dumitru3Gonciar Veaceslav3Oprea Sergiu3Brînzan Alexandru3Scutari Corina3Chiriţă Cornel3Glamoclija Jasmina3Sokovic Marina3Goliak Natalia3Gurina Natalia3Petrou Anthi3Vîrlan Victoria3Gudumac Valentin2Berliba Elina2Nacu Viorel2Pântea Victor2Ghicavîi Victor2Remiş Vladimir2Ţurcanu Adela2Radul Oleg2Petrova Tatiana2Dumbrava Vlada-Tatiana2Chiru Tatiana2Anton Mihai2Cociug Adrian2Macari Alina2Ciric Ana2Moiseev Ana2Drumea Maricica2Seciko Olga2Parii Elena2Gandacov Vladilena2Baca Svetlana1Rudic Valeriu1Dragalin Ion1Gangan Silvia1Chiriac Tatiana1Brumărel Mihail1Cebotarescu Valentin1Rotaru Mihail1Ciobanu Nicolae1Cojuhari Lilia1Diug Octavian1Scutar Corina1Timoşco Maria1Filippov Mihail1Şepeli Diana1Melnic Elena1Jardan Diana1Burduniuc (Popa) Olga1Andronache Lilia1Lupu Mihail1Bîrdîghin Oleg1Ţurcan Lucia1Cazacu Vasilii1Staver Onorina1Pantea Valeria1Sterpu-Clecicov Marta1Baluţel Boris1Popescu Nicolae1Chirciu L.1Postolachi Aureliu1Pantea Valeriana1Fabian Ludmila1Ciobanu Nicolae1Ungureanu Ion1Ivancic Albert1Cojocari Alexandru1Cernat Mircea1Ciobanu Roman1Dodu Gheorghe1Buzu Angela1Petrova Natalia1Şveţ Veronica1Dubrovin Iurie1Staver Olga1Păduraru Rodica1Roman Zinaida1Jian Mariana1Macaeva Anastasia1Ancuceanu Robert1Ciobanu Nelly1Bilan Dmitri1Tomuta Ioan1Mocanu Diana1Soloviov Mihail1Iacob Corina1Babenco Irina1Andrusenco Timur1Chifiriuc Mariana-Carmen1Mătăsari Marcela1Ioniţă Corina1Giza Cristina1Grigoriev Valeria1Babileva Anastasia1Socican Vladislava1Zbârcea Cristina Elena1Ştefănescu Emil1Marineci Cristina Daniela1Mihai Dragoş Paul1Stefanet Veronica1Oniga Smaranda Dafina1Palage Mariana Doina1Araniciu Cătălin1Marc Gabriel1Oniga Ovidiu1Vlase Laurian1Kamerzan Crina Maria1Ionică Floriana Elvira1Marandiuc Ilinca Mihaela1Cojocaru Daniela1Aksakal Fatma1Rus Lucia Maria1Heghes Simona Codruta1Iuga Cristina Adela1Codreanu Alexandru1Valic Eugeniu1Evtodienco Vladilena1Lupu Roman1Slabko Irina1Țarencov Valerii1Carmazan Sabina1Zara Inga1Capcelea Valeria1Potlog Mariana1Șerban Delia1Bibire Nela1Pomană Eugenia1Toma Mihaela1Piron Olga1Grigorita Natalia1Smocvina Olga1Carazo Alejandro1Mladenka Premysl1Poroikov Vladimir1Creţu Dionisie1
Valica Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 103. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 26.
Publicații indexate în SCOPUS - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 23
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 47
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2023 - 4

Cercetarea clinică a produselor medicamentoase: actualități și tendințe
Parii Sergiu , Ungureanu Alina , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a,. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivation of raw material based on Pichia pastoris for biosimilar growth hormone manufacture in Republic of Moldova
Rusnac Liliana , Cazacu Radu , Todiraş Mihail , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a,. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea metodei HPLC pentru dozarea dioxoindolinonei
Ştefăneţ Tatiana1 , Macaev Fliur2 , Stîngaci Eugenia2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a,. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the HPLC method for the dosage of dioxoindolinone
Ştefăneţ Tatiana1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a,. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

CEE-D_PS: Amorphous and crystalline preparation of β-cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietiic acid and chromenol-triazole hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duca Gheorghe1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru5 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
5 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatic iodometric titration method for quantitative determination of Fe (III) in liquid pharmaceutical dosage forms using the titrator «TITRION»
Oprea Vasile1 , Valica Vladimir1 , Nistorica Mihai12 , Cheptănaru Constantin1 , Oprea Sergiu3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Medicines and Medical Devices Agency,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(49) / 2022 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the impact of nutritional factors in the development of hearing loss
Gandacov Vladilena , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gas chromatographic determination of volatile basil oil in combined eardrops
Uncu Livia , Capcelea Valeria , Gandacov Vladilena , Mazur Ecaterina , Donici Elena , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 11 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of nitrotriazone by nuclear magnetic resonance 1H, 13C
Drumea Maria1 , Makaev Fliur2 , Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de producere a hormonului biosimilar de creștere uman recombinat în Republica Moldova
Rusnac Liliana , Cazacu Radu , Todiraş Mihail , Scutari Corina , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for fabrication of antifungal micro- and nanoparticles of dehydroabietic acid loaded with cyclodextrin and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for the preparation of cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietitoic acid and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duca Gheorghe1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru1 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of potassium in glucose intolerance
Mazur Ecaterina , Valica Vladimir , Uncu Livia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Synthesis of Triazolium Salts as Antifungal Agents: A Biological and In Silico Evaluation
Pogrebnoi Serghei12 , Radul Oleg1 , Styngach Evgenia1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Smetanscaia Anastasia2 , Petrou Anthi3 , Ciric Ana4 , Glamoclija Jasmina4 , Sokovic Marina4 , Geronikaki Athina3 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Aristotle University of Thessaloniki,
4 Institute for Biological Research “S. Stankovic”
Antibiotics
Nr. 5(11) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2079-6382
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 18

Development of biosimilar growth hormon
Cazacu Radu , Rusnac Liliana , Valica Vladimir , Scutari Corina , Todiraş Mihail
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alcaloidul natural triptantrina – prototip pentru obținerea compușilor biologic activi de sinteză
Uncu Andrei1 , Macaev Fliur12 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza produselor vegetale și preparatelor medicamentose aplicate în hipopotasemie
Mazur Ecaterina1 , Valica Vladimir12 , Uncu Livia21
1 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of Design of Experiments in pharmaceutical analysis
Donici Elena , Creţu Dionisie , Valica Vladimir , Mazur Ecaterina , Uncu Livia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3(47-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarea in vitro a ciprofloxacinei și econazolului din picături auriculare combinate
Vîrlan Victoria1 , Donici Elena12 , Mazur Ecaterina21 , Valica Vladimir12 , Uncu Livia12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea acțiunii antidepresive a unui nou derivat de 2-indolinonă
Chiriţă Cornel1 , Marineci Cristina Daniela1 , Zbârcea Cristina Elena1 , Mihai Dragoş Paul1 , Ştefăneţ Tatiana2 , Mocanu Diana2 , Valica Vladimir2 , Negreş Simona2
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a. 2021. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-10-2144-4.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 158