Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
124 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.96+159.98+316.6 (1)
Psihologie (1160)
Psihologie socială (453)
SM ISO690:2012
OTOMEGA, Iulia-Mihaela; RUSNAC, Svetlana; ROBU, Viorel. Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity. In: EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, pp. 127-133. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X

Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity

Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției


CZU: 159.96+159.98+316.6
Pag. 127-133

Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2019


Rezumat

The article presents the translation and adaptation procedures for the Romanian language and population, as well as the validation procedure of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A). The scale measures the level of social anxiety in three aspects: a) fear of negative evaluation, which translates into fear, worry, concern about negative evaluations from others, b) avoidance in new situations or with new people, including social avoidance and suffering / unhappiness in new situations and unknown persons, c) a total avoidance, reflecting social distress on the whole, discomfort and tendency towards inhibition.

În articol este prezentată procedura de traducere și adaptare pentru limba și populația română, precum și de validare a testului Social Anxiety Scale for Adolescents – Scala anxietății sociale pentru adolescenți (SAS-A). Scala măsoară nivelul anxietății sociale sub trei aspecte: a) al fricii de evaluare negativă, ce se traduce prin frică, îngrijorare, preocupare privind evaluările negative ale celor din jur, b) al evitării în situațiile sau cu persoanele noi, cuprinzând evitarea socială și suferință/nefericire în situațiile noi și cu persoanele necunoscute, c) al evitării în general, reflectând distresul social în mod general, situația de disconfort și tendința spre inhibare

Cuvinte-cheie
adaptation, adolescents, anxiety, social anxiety, item, scale, validation,

adaptare, adolescenţi, anxietate, anxietate socială, item, scală, validare