IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "validation"
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-76. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The validation of microbial counting method for pigmented yeasts cultivated in the presence of ZnO nanoparticles
Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Usatîi Agafia, Bîrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea new injury severity score în traumatismele severe în cadrul sistemului medical autohton
Arnaut Oleg, Rojnoveanu Gheorghe, Şandru Serghei, Saulea Aurel
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart Approaches for Evaluating Photosynthetically Active Radiation at Various Stations Based on MSG Prime Satellite Imagery
Thomas Claire1, Wandji Nyamsi William2, Arola Antti2, Pfeifroth Uwe3, Trentmann Jorg3, Dorling Stephen R.4, Laguarda Agustin5, Fischer Milan6, Aculinin Alexandr7
1 Transvalor S. A, Sophia Antipolis,
2 Finnish Meteorological Institute, Kuopio,
3 German Weather Service, Frankfurt,
4 University of East Anglia, Norwich,
5 University of the Republic, Montevideo,
7 Institute of Applied Physics, MSU
Atmosphere
Nr. / 2023 / ISSN - /ISSNe 2073-4433
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția cadrului normativ european privind validarea compe- tențelor rezultate din educația nonformală
Andrieş Vasile
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simultaneous quantitative estimation of lisinopril and hydrochlorothiazide residues using HPLC for cleaning validation
Rubashvili Imeda12, Karukhnishvili Natela3, Makharadze Khatuna3
1 Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development and validation of an assay method for ciprofloxacin hydrochloride determination in combination ear drops
Uncu Livia, Donici Elena, Valica Vladimir, Vîslouh Oxana, Gonciar Veaceslav, Parii Sergiu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-130. Vizualizări-1475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analyzing scientific discourse on non-formal education institutionalization and mechanisms for validating and evaluating outcomes outside of formal education
Lukianova Larisa
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției
Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-1262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția și validarea inventarul dimensiunilor adaptării sociale
Murariu Dănuţ
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea specificității în procesul de validare a unei metode hplc de dozare pentru produsele combinate
Cereniuc Alina, Fornea Daniela, Mazur Ecaterina, Donici Elena, Uncu Livia
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretic – practical analysis of the detailed customs declaration
Ursu Viorica, Stamati Mihaela
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forensic vesions: general theory fundaments
Trofimenko Aleksandra-Anastasia
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(302) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobândirea și durata mandatului parlamentar prin prisma reglementărilor constituționale
Slusarenco Svetlana
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-88-3.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și validarea metodei cromatografice de lichide de înaltă presiune pentru dozarea propiltiohinotiadiazolului
Uncu Andrei
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the spectrophotometric method for the dosing of some combined capsules
Uncu Livia12, Evtodienco Vladilena1, Mazur Ecaterina1, Donici Elena2, Valica Vladimir12
1 Scientific Center of Drug Research,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development and validation of the high-pressure liquid chromatographic method for the quantitative determination of propylthiohinothiadiazole
Uncu Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test report presentation using EARL RDF/XML notation
Casian Olga
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-208-3.
Disponibil online 31 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea – invalidarea alegerilor. Alegeri nule, alegeri repetate
Busuioc Olga, Doga Anatolie
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35