IBN
Close

58Publicaţii

344Descărcări

28719Vizualizări

Grabovschi Ion22Şandru Serghei21Baltaga Ruslan19Rojnoveanu Gheorghe8Paduca Ala7Moldovanu Ion7Vovc Victor7Bruenech Jan Richard6Lundmark Per Olof 6Bendelic Eugeniu5Cernei Natalia5Trofimov Cristina5Lozovanu Svetlana4Spinei Larisa4Ganenco Andrei4Cobîleţchi Sergiu4Clim Alexandru4Cernei Alexandru4Coreţchi Eugeniu4Mogildea Victoria4Maslobrod Serghei3Cuzneţov Evghenii3Şcerbacov Victor3Odobescu Stela3Groppa Liliana3Rotaru Larisa3Nistreanu Andrei3Ţurcan Marina3Boşneaga Iurie3Coroli Vlad3Bîzgan Serghei3Palistrant Serghei3Tuzlucov Piotr3Russu Eugen3Misic Octavian3Lupuşor Adrian3Enachi Nicolae3Ojog Victor3Pîslari Tatiana3Cornea Cornelia3Lambropoulos Niki3Bogoev D.3Cîvîrjic Ivan3Timotin (Tabîrța) Ina3Codreanu Cătălin O.3Anisimov Vladimir2Saulea Aurel2Ciobanu Nellu2Beşleaga Tudor2Solomatin Alexandru2Chesov Ion2Moghildea Victoria2Sorli Amrit Srecko2Kernbach Serge2Patel S.2Khrennikov A.2Marinucci M.2Kwok C.2Pannese L.2Arniani M.2Torrenti R.2Furdui Vlada1Agachi Svetlana1Beschieru Eugeniu1Cardaniuc Corina1Chele Nicolae1Gramma Rodica1Vudu Lorina1Zota Eremia1Ciobanu Natalia1Nistor Alesea1Vudu Stela1Chişlari Lia1Dutca Lucia1Munteanu Andrei1Solomon Oleg1Ursu Denis1Pantea Valeriana1Piterschi Carolina1Grosu Elena1Bacinschi-Gheorghița Stela1Sârbu Oxana1Brunchi Lucia1Cociug Adrian1Parnov Mihai1Breahnă Radu1Turtureanu Irina1Ambros Tatiana1Lazari Victoria1Bujac Polina1Oleineac Eugeniu1Mostovei Andrei1Iacubițchii (Bobeica) Maria1Cazac Victor1Mostovei Mihail1Munteanu Diana1Motelica Gabriela1Şeremet Aristia1Anisimov Vladimir1Croitoru Dan1Sauleal A.1Chele Dumitru1Ursu Diana1Scerbatiuc Cristina1Gherasim Olga1Beliniuc Sergiu1Coțoban Irina1Ioan Beatrice Gabriela1Hanganu Bianca1Dușa Ina1Tiutiucă Carmen1Dimofte Alina Ramona1Pamfil Cristina1
Arnaut Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
Mendeley profile
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 17. Teze/Rezumate în culegeri - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 5
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 2

  Epidemiology of type 2 diabetes and prediabetes in the adult population of the Republic of Moldova (preliminary data)
Vudu Stela , Dușa Ina , Arnaut Oleg , Şeremet Aristia , Furdui Vlada , Bacinschi-Gheorghița Stela , Ambros Tatiana , Munteanu Diana , Piterschi Carolina , Vudu Lorina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 11, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 13

  Analiza relaţiei anatomice dintre rădăcinile molarilor trei inferiori cu tabla osoasă linguală şi canalul mandibular folosind tomografia computerizată cu fascicul conic
Motelica Gabriela , Beliniuc Sergiu , Chele Dumitru , Arnaut Oleg , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(63) / 2023 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analysis of the Economic-Financial Efficiency of Gout Treatment in Elderly Patients with Comorbidities in the Republic of Moldova
Rotaru Larisa12 , Groppa Liliana12 , Russu Eugen1 , Kazak Viktor1 , Agachi Svetlana1 , Codreanu Cătălin O.3 , Spinei Larisa1 , Arnaut Oleg1 , Sârbu Oxana1 , Cornea Cornelia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
3 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Mediterranean Journal of Rheumatology
Vol. 34, / 2023 / ISSN 2459-3516 / ISSNe 2529-198X
Disponibil online 24 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diabetes Mellitus as a Risk Factor and Comorbidity in Gout
Rotaru Larisa1 , Groppa Liliana1 , Russu Eugen1 , Chişlari Lia1 , Codreanu Cătălin O.2 , Spinei Larisa1 , Arnaut Oleg1 , Cornea Cornelia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Folia Medica
Vol. 65, / 2023 / ISSN 0204-8043 / ISSNe 1314-2143
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nivelul proteinei C reactive din umoarea apoasă după implantarea șuntului antiglaucomatos cu supapă. studiu preclinic
Iacubițchii (Bobeica) Maria , Paduca Ala , Pantea Valeriana , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Patients misconceptions about strabismus surgery
Paduca Ala1 , Arnaut Oleg1 , Bendelic Eugeniu1 , Bruenech Jan Richard2 , Lundmark Per Olof 2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of South-Eastern Norway, Kongsberg
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potential Conflicts of Interest Arising from Dualism of Loyalty Imposed on Employees of Medical Institutions—Findings and Tools for Ethics Management
Gramma Rodica1 , Hanganu Bianca2 , Arnaut Oleg1 , Ioan Beatrice Gabriela2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Medicina (Kaunas, Lithuania)
Vol. 59, / 2023 / ISSN 1010-660X / ISSNe 1648-9144
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predictable severity biomarkers in Covid-19
Cernei Natalia12 , Baltaga Ruslan13 , Şandru Serghei21 , Arnaut Oleg1 , Cîvîrjic Ivan12 , Moghildea Victoria21 , Gherasim Olga12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Oncology
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prediction of renal morphological changes (Samcrskidney) at 24 hours after trauma
Grabovschi Ion1 , Trofimov Cristina2 , Mogildea Victoria2 , Şandru Serghei1 , Baltaga Ruslan1 , Arnaut Oleg1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Surgery outcome modelling in exotropia strabismus treatment - a pilot study
Paduca Ala1 , Arnaut Oleg1 , Bendelic Eugeniu1 , Bruenech Jan Richard2 , Lundmark Per Olof 2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of South-Eastern Norway, Kongsberg
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of depression and anxiety in pain perception
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Ganenco Andrei1 , Lozovanu Svetlana1 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Moldovanu Ion2 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Characteristics of clinical manifestations of gout in the elderly people
Rotaru Larisa12 , Groppa Liliana21 , Codreanu Cătălin O.3 , Spinei Larisa2 , Arnaut Oleg2 , Russu Eugen2 , Nistor Alesea2 , Dutca Lucia2 , Pamfil Cristina4 , Cornea Cornelia2
1 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
4 Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
Romanian Journal of Rheumatology
Vol. 31, Nr. 3 / 2022 / ISSN 1843-0791 / ISSNe 2069-6086
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determination of masticatory efficiency in patients with fixed full implant-supported prostheses: dynamic study
Mostovei Mihail1 , Mostovei Andrei1 , Tiutiucă Carmen2 , Dimofte Alina Ramona2 , Arnaut Oleg1 , Solomon Oleg1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Romanian Journal of Oral Rehabilitation
Vol. 14, Nr. 2 / 2022 / ISSN 2066-7000
Disponibil online 12 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factors to consider when assessing the severity of COVID-19
Cîvîrjic Ivan12 , Şandru Serghei21 , Arnaut Oleg1 , Cernei Natalia21 , Moghildea Victoria2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival predictictive model for polytrauma patients
Coțoban Irina , Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Extraocular muscle resection, recession length and surgery outcome modelling in strabismus treatment: A pilot study
Paduca Ala12 , Arnaut Oleg2 , Bendelic Eugeniu2 , Bruenech Jan Richard1 , Lundmark Per Olof 1
1 University of South-Eastern Norway, Kongsberg,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMJ Open Ophthalmology
Nr. 1(6) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2397-3269
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indirect lung injury predictive model in experimental trauma
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe , Baltaga Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ozone Therapy Efficiency as Complementary Treatment for COVID-19 Intensive Care Unit Patients. Controlled Unicentric Clinical Study
Cernei Natalia1 , Grabovschi Ion2 , Arnaut Oleg2 , Şandru Serghei2 , Chesov Ion2 , Mogildea Victoria1 , Baltaga Ruslan2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Shared decision making and patients satisfaction with strabismus care—a pilot study
Paduca Ala12 , Arnaut Oleg2 , Beschieru Eugeniu2 , Lundmark Per Olof 1 , Bruenech Jan Richard1
1 University of South-Eastern Norway, Kongsberg,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMC Medical Informatics and Decision Making
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 1472-6947
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Surgery outcome modelling in concomitant esotropia treatment – a pilot study
Paduca Ala12 , Arnaut Oleg2 , Bendelic Eugeniu2 , Bruenech Jan Richard1 , Lundmark Per Olof 1 , Scerbatiuc Cristina2
1 University of South-Eastern Norway, Kongsberg,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Black Sea Ophthalmological Society Congress
Ediția 19. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

  Epidemiology of childhood manifest strabismus in the Republic of Moldova
Paduca Ala12 , Arnaut Oleg1 , Cardaniuc Corina1 , Spinei Larisa1 , Bendelic Eugeniu1 , Bruenech Jan Richard2 , Lundmark Per Olof 2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of South-Eastern Norway, Kongsberg
Strabismus
Nr. 3(28) / 2020 / ISSN 0927-3972 / ISSNe 1744-5132
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Is ultrasound-guided regional anesthesia safer than landmark technique? One-hospital experience
Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg , Grosu Elena , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelul predictiv al leziunilor pulmonare la distanță în traumatismul experimental
Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelul predictiv al rezultatelor tratamentului în politraumatism
Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proteases and antiproteases new potential biomarkers/variables for polytrauma survival modeling? A pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Current Research
Nr. 8(12) / 2020 / ISSN 0975-833X
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suportul respirator la pacienţii COVID-19 în terapia intensivă: articol de sinteză narativă
Baltaga Ruslan1 , Cîvîrjic Ivan1 , Grabovschi Ion1 , Arnaut Oleg1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Şandru Serghei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival predictive model for severe trauma patients using proteases/antiproteases system components
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The cathepsin D as a potential biomarker for survival rate in polytrauma. pilot research
Arnaut Oleg12 , Şandru Serghei12 , Sauleal A.1 , Grabovschi Ion12 , Rojnoveanu Gheorghe12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The validation of New Injury Severity Score for severe and critical trauma patients
Arnaut Oleg
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trauma scoring systems
Arnaut Oleg , Croitoru Dan , Grabovschi Ion , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Traumatic scores validation for intensive care unit population from moldavian trauma center
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validation of new injury severity score in severe trauma patients from moldavian medical system. A retrospective research
Arnaut Oleg , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Cathepsin d plasmatic activity as biomarker for survive prediction in polytrauma: pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Baltaga Ruslan , Rojnoveanu Gheorghe , Saulea Aurel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(45) / 2019 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul checklistului oms de siguranță chirurgicală asupra comunicării sistematice în sala de operație
Baltaga Ruslan , Chesov Ion , Şandru Serghei , Arnaut Oleg , Rojnoveanu Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival predictive models in severe trauma patients’ transportation within Moldovan medical system
Arnaut Oleg
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi
Grabovschi Ion , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validarea new injury severity score în traumatismele severe în cadrul sistemului medical autohton
Arnaut Oleg , Rojnoveanu Gheorghe , Şandru Serghei , Saulea Aurel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Аlbuminа са fасtоr dе рrоgnоstiс în еvоluţiа АRDS саuzаt dе роlitrаumаtism
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons
Enaki Nicolae1 , Koroli Vlad1 , Bazgan Sergiu1 , Nistreanu Andrei1 , Palistrant Serghei1 , Bogoev D.1 , Ţurcan Marina1 , Paslari Tatiana R.1 , Boshnyaga Yu. A.1 , Lambropoulos N.2 , Maslobrod Sergey3 , Shcherbacov Victor4 , Kuznetsov Eugene4 , Moldovanu Ion5 , Misic Octavian5 , Odobescu Stela5 , Lupuşor Adrian5 , Cernei Alexandru5 , Vovc Victor6 , Arnaut Oleg6 , Ciobanu Nellu6 , Tuzlucov Piotr7 , Anisimov Vladimir8
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
4 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
5 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
6 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
7 Institute of Oncology,
8 Institute of Power Engineering of ASM
IFMBE Proceedings
Nr. 55 / 2016 / ISSN 1680-0737
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons
Enaki Nicolae1 , Koroli Vlad1 , Bazgan Sergiu1 , Nistreanu Andrei1 , Palistrant Serghei1 , Bogoev D.1 , Ţurcan Marina1 , Paslari Tatiana R.1 , Boshnyaga Yu. A.1 , Lambropoulos N.2 , Patel S.2 , Khrennikov A.3 , Marinucci M.4 , Kwok C.5 , Pannese L.6 , Arniani M.7 , Torrenti R.7 , Maslobrod Sergey8 , Shcherbacov Victor9 , Kuznetsov Eugene9 , Moldovanu Ion10 , Misic Octavian10 , Odobescu Stela10 , Lupuşor Adrian10 , Cernei Alexandru10 , Vovc Victor10 , Arnaut Oleg10 , Ciobanu Nellu11 , Tuzlucov Piotr12 , Kernbach S.13 , Sorli Amrit Srecko14 , Anisimov Vladimir15
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Linnaeus University,Vaxjo,
4 Forschungszentrum Informatik, FZI, Karlsruhe,
5 Santa Lucia Foundation,
6 Imaginary SRL, Milano,
7 Sigma Orionis,
8 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
9 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
10 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
11 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
12 Institute of Oncology,
13 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
14 FOPI, Foundations of Physics Institute,
15 Institute of Power Engineering of ASM
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Consciousness, altered states of consciousnessand brain plasticity: therapeutical perspectives
Moldovanu Ion12 , Vovc Victor12 , Cernei Alexandru1 , Arnaut Oleg1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
5th European teaching course on neurorehabilitation
Ediția 5. 2015. Cluj-Napoca, Romania. .
Disponibil online 20 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons
Enaki Nicolae1 , Koroli Vlad1 , Bazgan Sergiu1 , Nistreanu Andrei1 , Palistrant Serghei1 , Bogoev D.1 , Ţurcan Marina1 , Paslari Tatiana R.1 , Boshnyaga Yu. A.1 , Lambropoulos N.2 , Patel S.2 , Maslobrod Sergey3 , Marinucci M.4 , Kwok C.5 , Pannese L.6 , Arniani M.7 , Torrenti R.7 , Khrennikov A.8 , Shcherbacov Victor9 , Kuznetsov Eugene9 , Moldovanu Ion10 , Misic Octavian10 , Odobescu Stela10 , Lupuşor Adrian10 , Cernei Alexandru10 , Vovc Victor11 , Arnaut Oleg11 , Ciobanu Natalia11 , Tuzlucov Piotr12 , Kernbach S.13 , Sorli Amrit Srecko14 , Anisimov Vladimir15
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
4 Forschungszentrum Informatik, FZI, Karlsruhe,
5 Santa Lucia Foundation,
6 Imaginary SRL, Milano,
7 Sigma Orionis,
8 Linnaeus University,Vaxjo,
9 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
10 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
11 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
12 Institute of Oncology,
13 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
14 FOPI, Foundations of Physics Institute,
15 Institute of Power Engineering of ASM
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

  Expresia imunohistochimică a mastocitelor în placa aterosclerotică la pacienţii cu sindrom metabolic
Munteanu Andrei , Zota Eremia , Cociug Adrian , Parnov Mihai , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Functional electrical stimulation
Breahnă Radu , Turtureanu Irina , Lozovanu Svetlana , Ojog Victor , Ganenco Andrei , Arnaut Oleg
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 58