IBN
Close
Doga Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 3

Falsificarea actelor din punct de vedere penal în diferite domenii al Republicii Moldova
Doga Anatolie , Veleșcu Constantin
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală – probleme privind perfecţionarea incriminăriiInfracţiunea de reţinere sau arestare ilegală – probleme privind perfecţionarea incriminării
Cojocaru Radion , Doga Anatolie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traficul de ființe umane – infracțiune ce atentează asupra drepturilor omului
Mîrzac Romina , Pîrţac Grigore , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Validarea – invalidarea alegerilor. Alegeri nule, alegeri repetate
Busuioc Olga , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Afirmarea statului de drept în Republica Moldova: realizării și perspective
Pîrţac Grigore , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Considerații privind revocarea ofertei cu termen expres de opțiune
Bîtca Ion , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiul juridic al răspunderii ofertantului în cazul revocării abuzive a ofertei de a contracta
Bîtca Ion , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Elemente de drept comparat privind incriminarea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală
Doga Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracţiunii de reţinere ilegală
Doga Anatolie
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 12(264) / 2013 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 January, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea infracţiunilor contra justiţiei potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova
Doga Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 9 December, 2015. Descarcări-52. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10