IBN
Close

75Publicaţii

1290Descărcări

63484Vizualizări

Valica Vladimir40Nicolai Eugeniu25Rusnac Liliana16Uncu Livia16Ungureanu Alina16Chiaburu Anghelina10Diacova Svetlana9Golovin Pavel8Chirtoca Diana8Vîslouh Oxana7Todiraş Mihail7Ababii Ion6Buza-Zueva Anastasia6Curocichin Ghenadie6Donici Elena6Carauş Vladimir6Mereuţă Ion4Parii Boris4Cojocaru-Toma Maria4Negreş Simona4Ciobanu Nicolae3Chiosa-Chiaburu Doina3Gonciar Veaceslav3Cociug Adrian3Gudumac Valentin2Berliba Elina2Nacu Viorel2Pântea Victor2Maniuc Mihail2Ţurcanu Adela2Sacară Victoria2Petrova Tatiana2Dumbrava Vlada-Tatiana2Butovscaia Cristina2Pantea Valeriana2Jucovschi Constantin2Galea-Abdușa Daniela2Danilov Lucian2Mazur Ecaterina2Radulescu Luminita M.2Coliban Iulia2Parii Elena2Duca Gheorghe1Rudic Valeriu1Chiriac Tatiana1Macaev Fliur1Cabac Vasile1Cebotarescu Valentin1Cojuhari Lilia1Diug Octavian1Nistreanu Anatolie1Diug Eugen1Scutar Corina1Stîngaci Eugenia1Andronache Lilia1Ababii Polina1Suvorchina Olga1Ţurcan Lucia1Boldescu Veaceslav1Pogrebnoi Serghei1Sterpu-Clecicov Marta1Baluţel Boris1Jened Raghid1Postolachi Aureliu1Chiru Tatiana1Ivancic Albert1Cojocari Alexandru1Cernat Mircea1Dodu Gheorghe1Sclifos Natalia1Căpătici Veronica1Nicolae Eugen1Petrova Natalia1Şveţ Veronica1Jian Mariana1Didencu Alexandru1Macaeva Anastasia1Macari Alina1Fortuna Valeriu1Ciobanu Cristina1Benea Anna1Ancuceanu Robert1Limban Carmen1Nuță Diana-Camelia1Gadirca Alina1Buzescu Anca1Chiriţă Cornel1Toma Maria-Mirabela1Gherman Tudoriţa1Romașcu Serafim1Meriacre Tatiana1Butnaru Corina1Birkenhaeger Ralf1Mârţu Cristian1Cojocaru Daniela1Popa Cristina1Lupu Roman1Pomană Eugenia1Smocvina Olga1Goncear Tamara1Staver Mihaela1Obadă Elena1Crețu Carolina1
Parii Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 54. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 20
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2024 - 3

  Mlpa approach to detect gene mutations profile in moldavian patients with sensorineural nonsyndromic hearing loss
Buza-Zueva Anastasia1 , Coliban Iulia2 , Sakara Viktoria K.2 , Parii Sergiu2 , Kurochkin G. S.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preclinical research of otoprotective drugs
Parii Sergiu , Ungureanu Alina , Nicolai Eugeniu , Cociug Adrian , Cabac Vasile , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
Ediția 2. 2024. Chişinău. .
Disponibil online 5 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea tehnicii MLPA pentru diagnosticare moleculargenetică a surdității neurosenzoriale nonsindromice
Buza-Zueva Anastasia1 , Coliban Iulia2 , Sacară Victoria2 , Chiosa-Chiaburu Doina1 , Parii Sergiu1 , Curocichin Ghenadie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Ziua bolilor rare2024
2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-304-6.
Disponibil online 9 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Aspecte bioetice ale audiologiei clinice
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetarea clinică a produselor medicamentoase: actualități și tendințe
Parii Sergiu , Ungureanu Alina , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Comparative evaluation of the bioavailability for oral medicines with potassium and spironolactone
Mazur Ecaterina1 , Valica Vladimir1 , Negreş Simona2 , Donici Elena1 , Parii Sergiu1 , Uncu Livia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea inofensivității produsului medicamentos Merion suspensie orală
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion23 , Valica Vladimir1 , Gonciar Veaceslav2 , Carauş Vladimir3 , Nacu Viorel2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1 , Andronache Lilia2 , Pantea Valeriana2 , Cociug Adrian2
1 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studii preclinice în vivo privind determinarea toxicității acute a unor extracte din plante
Cojocaru-Toma Maria , Ciobanu Nicolae , Ciobanu Cristina , Benea Anna , Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a. 2021. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-10-2144-4.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sudden bilateral hearing loss in children
Crețu Carolina , Didencu Alexandru , Chiaburu Anghelina , Obadă Elena , Parii Sergiu , Fortuna Valeriu , Danilov Lucian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Frecvența mutației 35delG a genei GJB2 în populația Republicii Moldova
Buza-Zueva Anastasia , Parii Sergiu , Butovscaia Cristina , Galea-Abdușa Daniela , Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Improvement of diagnosis and pharmacotherapy of the ear disorders 26.14.11.2016
Parii Sergiu , Gonciar Veaceslav , Kurochkin G. S. , Uncu Livia , Buza-Zueva Anastasia , Nicolai Eugeniu , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 23 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prevalence of 35delG mutation in GJB2 gene in the Moldovan population
Buza-Zueva Anastasia1 , Parii Sergiu1 , Butovscaia Cristina1 , Galea-Abdușa Daniela1 , Radulescu Luminita M.2 , Kurochkin G. S.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stability studies of combined ear drops for the treatment of otitis
Nicolai Eugeniu , Vîslouh Oxana , Valica Vladimir , Parii Sergiu , Uncu Livia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studii de stabilitate a picăturilor auriculare combinate pentru tratamentul otitelor
Nicolai Eugeniu , Vîslouh Oxana , Valica Vladimir , Parii Sergiu , Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Development and validation of an assay method for ciprofloxacin hydrochloride determination in combination ear drops
Uncu Livia , Donici Elena , Valica Vladimir , Vîslouh Oxana , Gonciar Veaceslav , Parii Sergiu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-142. Vizualizări-1523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Determinarea toxicităţii acute a extractelor obţinute din Agrimoniae herba şi Cichorii herba: studiu experimental
Cojocaru-Toma Maria , Parii Sergiu , Nicolai Eugeniu , Toma Maria-Mirabela , Gherman Tudoriţa , Romașcu Serafim
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efficiency of SNPs for the detection of 35DelG mutation in 50 cases with nonsyndromic hearing loss
Radulescu Luminita M.1 , Kurochkin G. S.2 , Buza-Zueva Anastasia2 , Parii Sergiu2 , Meriacre Tatiana3 , Chiaburu Doina2 , Butnaru Corina3 , Birkenhaeger Ralf4 , Mârţu Cristian3
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Clinical Rehabilitation Hospital,
4 University of Freiburg
Revista de Chimie
Nr. 8(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea calitativă a principiilor activi în ulei volatil din diferite specii de busuioc
Uncu Livia , Goncear Tamara , Vîslouh Oxana , Nicolai Eugeniu , Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea pieţei farmaceutice autohtone şi internaţionale a medicamentelor cu conțínut de ciprofloxacină, loratadină și dexametazonă utilizate în tratamentul otitei medii
Nicolai Eugeniu , Smocvina Olga , Cojocaru Daniela , Vîslouh Oxana , Valica Vladimir , Parii Sergiu , Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Premizele elaborării unui produs farmaceutic combinat nou cu utilizare în hipopotasemie
Mazur Ecaterina1 , Valica Vladimir1 , Diug Eugen1 , Negreş Simona2 , Parii Sergiu1 , Uncu Livia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Produse medicamentoase combinate în farmacoterapia afecţiunilor auriculare
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiile clinice şi aspecte de monitorizare
Ungureanu Alina , Parii Sergiu , Nicolai Eugeniu , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2018 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Acțiunea antioxidantă și toxicitatea acută pentru produsele extractive de Agrimonia eupatoria L. și Cichorium inthybus L.
Cojocaru-Toma Maria1 , Ancuceanu Robert2 , Ciobanu Nicolae1 , Parii Sergiu1 , Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea conținutului de impurități de etilendiaminoderivat de ciprofloxacină în studiul stabilității picăturilor auriculare combinate
Nicolai Eugeniu , Parii Sergiu , Valica Vladimir , Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Surditatea senzorineurală: farmacoterapia toprotectoare și medicamente combinate
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 2 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

  Aspecte actuale în biodisponibilitatea medicamentelor
Parii Sergiu1 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Parii Elena2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea loratadinei din amestec multicomponent prin spectrofotometrie UV-VIS
Nicolai Eugeniu , Donici Elena , Parii Sergiu , Staver Mihaela , Vîslouh Oxana , Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Gudumac Valentin1 , Nacu Viorel1 , Carauş Vladimir2 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Pantea Valeriana1 , Cociug Adrian1 , Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea preclinică și clinică a produsului medicamentos combinat Flamena emulsie orală100 ml
Mereuţă Ion1 , Parii Sergiu1 , Carauş Vladimir2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea toxicităţii acute a suspensiei ”Doctor Merion” 100 ml
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion1 , Valica Vladimir1 , Carauş Vladimir2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preparate nootrope și vasodilatatoare cerebrale – aspecte de utilizare și premise de combinare
Uncu Livia1 , Lupu Roman1 , Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Macari Alina1 , Donici Elena1 , Negreş Simona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele cercetarii clinice: studiul proprietăţilor citoprotectoare (chimio, radioprotectoare) a emulsiei orale flamena 100 ml la pacientele cu cancer mamar şi cancerul organelor reproductive supuse chimiosau radioterapiei
Mereuţă Ion1 , Valica Vladimir1 , Parii Sergiu1 , Carauş Vladimir2 , Sterpu-Clecicov Marta1 , Şveţ Veronica1 , Cernat Mircea1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul stabilității picăturilor auriculare cu conținut de ciprofloxacină 3 mg/ml
Uncu Livia , Nicolai Eugeniu , Pomană Eugenia , Valica Vladimir , Parii Sergiu , Donici Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Toxicitatea acută a unor extracte de plante medicinale din colecția Centrului științific de cultivare a plantelor medicinale USMF“Nicolae Testemițanu”
Cojocaru-Toma Maria , Parii Sergiu , Ciobanu Nicolae , Nicolae Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

  Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Macaev Fliur12 , Pogrebnoi Serghei2 , Boldescu Veaceslav2 , Stîngaci Eugenia2 , Duca Gheorghe2 , Ivancic Albert2 , Rusnac Liliana1 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Uncu Livia1 , Macaeva Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-1632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea toxicităţii acute a unor noi compuşi medicamentoşi combinaţi
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Carauş Vladimir2 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Cojocari Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanţa principiilor de bună practică de laborator în asigurarea calităţii studiilor preclinice
Parii Sergiu , Valica Vladimir , Ungureanu Alina , Scutar Corina , Ţurcan Lucia , Rusnac Liliana , Nicolai Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedurile standard de operare în cercetarea farmaceutică, biomedicală și clinică
Parii Sergiu , Valica Vladimir , Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Parii Elena , Nicolai Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some aspects of biomedical preclinical research involving laboratory animals
Parii Sergiu , Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Nicolai Eugeniu , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

  Evaluarea toxicității acute a extractului polifenolic şi poliholozidic din Cyani herba
Nicolai Eugeniu , Chiru Tatiana , Parii Sergiu , Nistreanu Anatolie , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Medicamente combinate utilizate in tratamentul hipoacuziei neurosenzoriale
Uncu Livia , Gadirca Alina , Parii Sergiu , Vîslouh Oxana , Suvorchina Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nanomedicine – regulatory aspects
Rusnac Liliana , Ungureanu Alina , Valica Vladimir , Parii Sergiu , Nicolai Eugeniu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Neamon-hepa, capsule: în tratamentul hepatitelor şi cirozei hepatice
Valica Vladimir1 , Todiraş Mihail1 , Parii Sergiu1 , Rusnac Liliana1 , Diug Octavian1 , Ungureanu Alina1 , Golovin Pavel1 , Nicolai Eugeniu1 , Petrova Tatiana2 , Baluţel Boris2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 ÎM „Eurofarmaco SA”
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-1234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi n-(2-dialchilaminoetil)-benzanilide cu potenţială acţiune antipsihotică
Nuță Diana-Camelia1 , Negreş Simona1 , Buzescu Anca1 , Parii Sergiu2 , Limban Carmen1 , Chiriţă Cornel1
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi perspective de determinare a scorului maxim de inteligibilitate vocală
Parii Sergiu1 , Jucovschi Constantin2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectivele utilizării noilor picături auriculare combinate
Nicolai Eugeniu , Parii Sergiu , Uncu Livia , Rusnac Liliana , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

  Diagnostics of otitis media with effusion
Ababiy Ivan , Diacova Svetlana , Chiaburu Anghelina , Parii Sergiu , Chirtoca Diana , Manyuk Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicii diapazonului dinamic al auzului în protezarea auditivă
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Medicina personalizată – un imperativ al medicinii viitorului
Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Parii Sergiu , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale
Ababii Ion1 , Parii Sergiu1 , Chiaburu Anghelina12 , Diacova Svetlana1 , Chirtoca Diana2 , Chiosa-Chiaburu Doina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Republican pentru copii „Emilian Coţaga“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-1522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 75