IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Tehnică a Moldovei
RORGoogleScholarEU Research participant IDWikipediaISNIGRIDWikiDataORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (22587): ZnO (51), grammar (41), Quality (34)

Reviste/manifestări ştiinţifice388
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice76/826439/1197
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 7470
1913 publicatii cu CZU (25.6%)
1381 publicatii cu DOI (18.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 625 ORCID (18.2%),
376 Google Scholar ID (11%),
431 Scopus Author ID (12.6%)
Brevete Tabel(260)
H-index autori
Proiecte Tabel(107)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(14)
Lista publicaţiilor - 7476. Descărcări - 84752. Vizualizări - 5021090.
Articole în reviste din RM - 1662. Publicaţii la conferinţe din RM - 4793. Publicaţii peste hotare - 1015.
Publicații în H-index RM, Scopus - (23).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 11
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 63
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 213
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 253
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 631
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 217
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 271
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 334
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 479
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 149
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 843
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 78
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3894
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 184
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 201
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 368

Analiza costurilor de producție la întreprinderea de telecomunicații
Popescu Iulita
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 33-36.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza evoluției pieței funciare agricole prin prisma tranzacțiilor de vânzare-cumpărare
Zaharco Silvia , Zubco Efim
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatizarea procesului tehnologic de sortare a unui set de obiecte după culori
Teslari Florin , Autor Nou , Autor Nou , Enachi Vladislav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 57-60.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain specific language for geometric calculations
Zadorojnii Maxim-Andrei , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 213-217.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain specific language for unit testing
Chiper Andreea , Smocvin Denis , Guzun Cezar , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 160-165.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain-specific language for analyzing medical results
Autor Nou , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 118-122.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fraclang - a domain specific language for building fractals
Botnari Ciprian , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 156-159.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General purpose language
Procopii Maria , Autor Nou , Otgon Dorin , Manole Andreea , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 171-174.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea dispozitivelor din ecosistema companiei Apple
Fortună Igor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 16-18.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT solution for evaluating the blue-green infrastructure of Bucharest metropolitan area
Petrisor Alexandru-Ionuț , Tache Antonio-Valentin , Popescu Oana-Cătălina
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markup language for label design
Radu Călin , Cojocari-Goncear Maxim , Autor Nou , Autor Nou , Autor Nou
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 144-147.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliu standardelor energiilor regenerabile. principii generale
Balacci Ruslan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 89-94.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart City – o simbioză dintre mediu, tehnologii, date, cunoștințe și cetățeni
Ţurcan Ana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 123-125.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subconștiința artificială
Strună Vadim
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 250-255.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Batista de brâu” – accesoriu în costumul popular moldovenesc
Cangaş Svetlana , Florea-Burduja Elena
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, R. 2023. Chişinău. Notograf Prim. 22-22.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dat” și „construit” în drept
Antoci Arina
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 53-53.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățarea calității peleților produși din biomasă de cătină albă prin formarea de amestecuri
Marian Grigore , Banari Alexandru , Gudima Andrei , Nazar Boris , Pavlenco Andrei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. Print-Caro. 119-121.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Brief Overview of Intelligent Interfaces in Production Systems
Istrati Daniela
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 158-161.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A brief overview of intelligent interfaces in production systems
Istrati Daniela
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, R. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 75-75.
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Differentiated Beneficiary Cybersecurity Approach
Bolun Ion , Cojocaru Svetlana
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 115-118.
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 7476