IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 13 Unique visitors: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Rusnac Svetlana - 14. Descărcări - 39. Vizualizări - 3410.
Articole în reviste din RM - 14.
xls PDF

2016 - 1

A New Method of Psychological Research - The Questionnaire of Political Socialization
Rusnac Svetlana, Mazur Boris
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN
Rusnac Svetlana, Ghiulnaz Mutalap
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) "Delfinul" Constanţa
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психодиагностическое исследование и коррекция когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития
Руснак Светлана, Албу Анна
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Проблема руководства педагогическим коллективом и организационной культуры школы в современной психологической литературе
Руснак Светлана, Гюнеш Насух
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularităţile adaptării psihosociale a adolescenţilor în condiţiile învăţării în colegiu
Rusnac Svetlana, Doroş Ludmila
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa în comunicarea didactică profesor - student: Cercetare experimentală
Rusnac Svetlana, Russu Ruslan
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Raportul dintre stările afective şi activitatea profesională a medicilor (studiu empiric)
Rusnac Svetlana, Aşevschi Ioana, Maistrenco Galina
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău,
3 Centrul Naţional de Management în Sănătate
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(25) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Consecinţe afective ale exercitării profesiei de medic: fenomenul arderii profesional-emoţionale
Rusnac Svetlana, Clivadă Svetlana, Aşevschi Ioana
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale activismului comportamental şi stării psihice la pacienţii cu ulcer gastric şi duodenal
Rusnac Svetlana, Calancea Veronica
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţi de formare a conceptului de sine în condiţiile dizabilităţii fizice
Rusnac Svetlana
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(42) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în formarea identităţii în perioada adolescenţei: efectele carenţelor familiare
Rusnac Svetlana
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Socializarea şi inculturaţia-forme de perpetuare şi modificare a valorilor
Rusnac Svetlana
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(35) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Identitatea de gen şi dificultăţile de identificare determinate de schimbarea rolurilor sociale
Rusnac Svetlana, Jardan Vasile
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Cîteva aspecte ale educaţiei interculturale
Rusnac Svetlana, Shaol Demri
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14