IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dezvoltare economică și cercetare
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Responsabili de ediție: Şavga L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 322
ISBN: 978-9975-81-058-6
CZU: CZU 3:001.891(082)=135.1=111=161.1 D 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  56CZU
  2021  42CZU
Disponibil în IBN: 9 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: (1)Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (3)Ştiinţe agricole (2)Economie (71)Filosofie (1)Drept (22)Pedagogie (11)Medicină (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (3)Administrare publică (2)Filologie (1)