IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "trade balance"
Relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Ucraina la etapa actuală
Cujba Anastasia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina, Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-65. Vizualizări-1514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международная торговля РМ: проблемы и перспективы
Carabet Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în Republica Moldova și perspecivele ei
Nirean Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza potenţialului de export al producţiei vitivinicole
Fiştic Maria
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica schimburilor comerciale de produse agroalimentare dintre Romania şi Republica Moldova
Dinu Toma-Adrian1, Popa Daniela2
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltărea culturii porumbului în Republica Moldova
Zbancă Andrei, Negritu Ghenadie
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends in romania’s agro-food foreing trade
Popescu Agata
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzator asupra securității alimentare a Republicii Moldova
Cazacu Vitalie1, Vinogradov Sergei2
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind vulnerabilitatile ecomice în timpul pandemiei, influențe asupra balanței comerciale
Cojocari Alexandru, Macovei Anamaria-Geanina, Sorici (Zlati) Monica Laura
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sectorului plantelor etero-oleaginoase în Republica Moldova
Zbancă Andrei, Negritu Ghenadie
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu geografic asupra relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi România în perioada 1991-2016
Revenco Marcel
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul comerțului exterior al Republicii Moldova prin aplicarea sistemului complex de indicatori
Diaconu Tatiana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The US - China tech war: causes and scenarios
Kapustina Larisa, Gaiterova Olga
Ural State University of Economics
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova
Balan Aliona, Coban Marina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul agro-alimentar al României în perioada pre- și post-aderare – o analiză comparativă
Gavrilescu Camelia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția exporturilor Republicii Moldova
Duhlicher Grigore
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova
Duhlicher Grigore
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19