IBN
Închide
Dinu Toma-Adrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

  The contribution of the member states to the consolidation of the EU's role on the cereals market, in the context of the current geopolitical instability
Chiurciu Irina-Adriana , Certan Ion , Dinu Toma-Adrian , Soare Elena
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The contribution of the member states to the consolidation of the EU's role on the cereals market, in the context of the current geopolitical instability
Chiurciu Irina-Adriana , Certan Ion , Dinu Toma-Adrian , Soare Elena , Stoicea Paula
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului de la apariția principatului Moldova până la marea unire (1359-1918)
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului din Republica Moldova după declararea independenții (1990 până în prezent)
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului din spațiul dintre Prut și Nistru de la marea unire până la declararea independenței Republicii Moldova
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Culturile cu valoare comercială înaltă – factor determinant în dezvoltarea durabilă a agriculturii naţionale (studiu de caz – judeţul Călăraşi)
Dinu Toma-Adrian , Certan Ion
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Dinamica schimburilor comerciale de produse agroalimentare dintre Romania şi Republica Moldova
Dinu Toma-Adrian1 , Popa Daniela2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea şi diminuarea riscurilor investiţionale la nivel microeconomic în contextul situaţiei economice actuale în Republica Moldova (în baza datelor s.a. „Asito”)
Dinu Toma-Adrian1 , Popa Daniela2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Evaluarea intensivităţii şi eficienţei economice a intensificării producerii în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Dinu Toma-Adrian1 , Timofti Elena2 , Popa Daniela3
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9