IBN
Închide
Popa Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 1

Capacity building aspects of the digital circular economy for sustainable development
Popa Daniela , Tutunaru Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

„Influenţa riscurilor asupra activităţii de asigurare pe piaţa Republicii Moldova” (în baza materialelor C.A. Donaris Vienna Insurance Group S.A, mun. Chişinău)
Popa Daniela , Timofti Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea managementului performantei în activitatea organizaţiei
Popa Daniela
Universitatea Tomis din Constanța
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Implementarea sistemului de control intern în cadrul entităţilor publice
Popa Daniela
Universitatea Tomis din Constanța
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secțiunile 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei societăţilor comerciale
Popa Daniela
Universitatea Tomis din Constanța
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe ale eficienţei economice a producerii legumelor de câmp în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Dinamica schimburilor comerciale de produse agroalimentare dintre Romania şi Republica Moldova
Toma Dinu1 , Popa Daniela2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi diminuarea riscurilor investiţionale la nivel microeconomic în contextul situaţiei economice actuale în Republica Moldova (în baza datelor s.a. „Asito”)
Toma Dinu1 , Popa Daniela2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea intensivităţii şi eficienţei economice a intensificării producerii în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Toma Dinu1 , Timofti Elena2 , Popa Daniela3
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Рersрective оn investments in small and medium business sectоr оf Republic of Moldova
Popa Daniela
State Agrarian University of Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Agricultura şi economia agroalimentară în Polonia
Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultural support policy in Poland
Popa Daniela
State Agrarian University of Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza şi pronosticarea rezultatelor financiare obţinute din vânzarea produselor în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea eficientă a resurselor consumate la producerea producţiei agricole în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of economy in poland and Republic of Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
State Agrarian University of Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Analiza componenţei ingredientelor celor mai renumite balsamuri din lume
Carpov Sofronie , Codrean (Sclifos) Aliona , Popa Daniela , Jovmir Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Utilizarea metodelor neparametrice la determinarea productivităţii şi eficienţei gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Perju Ion , Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Influenţa radioactivităţii asupra mediului în zona Olteniei
Petrişor I.1 , Preda M.2 , Bucur I.3 , Popa Daniela2
1 Garda de Mediu Dolj, Comisariatul Judeţean Dolj,
2 Universitatea din Craiova,
3 Universitatea din Bacău, România
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind armonizarea legislaţiei de mediu din România cu legislaţia Uniunii Europene
Petrişor I.1 , Preda M.2 , Bucur I.3 , Popa Daniela2
1 Garda de Mediu Dolj, Comisariatul Judeţean Dolj,
2 Universitatea din Craiova,
3 Universitatea din Bacău, România
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19