IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(117) pentru cuvîntul-cheie "Professional development"
Managementul cunoașterii in organizație – instrument de formare continua
Derivolcov Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-75. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea funcționarilor publici bazată pe priorități
Vranceanu Galina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii prin prisma proiectului ,,Managementul serviciilor publice locale”. Probleme locale, abordare regional
Bîlba Tatiana1, Iachimov Natalia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de mentorat și promovarea lui în instituțiile de învățământ general
Daraban Ludmila
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-108. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы и барьеры профессионального самосовершенствования слушателей курсов повышения квалификации
Vorvuli M.1, Cheremisova Irina2
2 Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional development: students’ need for counseling
Ţocu Rodica
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional satisfaction of teachers from kindergarten
Anghelache Valerica
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integration processes in the system of lifelong education at the Comrat State University: the experience of participation in the international educational project compass
Zaharia Serghei, Curteva Oxana
Comrat State University
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional development of teachers through involvement in action research
Barbăroș Claudia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-2230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea manifestării competențelor sociale și emoționale la studenți
Pavlenko Lilia, Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții
Dulschi Ion, Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea serviciilor de dezvoltare profesională în vederea asigurării calității acestora
Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a personalului din Administraţia Publică
Morari Maria
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Успешность как фактор профессионального становления молодежи
Vlah Maria
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблематика профессионального развития руководителей дошкольных образовательных организаций
Obuhova Nelly
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a cadrului didactic din învățământul preuniversitar românesc
Bucurenciu Simona-Maria
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul coachingului în atingerea competitivității și dezvoltării potențialului creativ al angajaților
Suslenco Alina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane și asigurarea competivității organizației
Focşa Tatiana, Movilă Ana-Maria
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагогические условия формирования индивидуальной траектории профессионального развития специалиста
Pucas Ivanna
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor sociale la viitorii pedagogi – direcţie în formarea profesională
Pavlenko Lilia
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 117