IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(87) pentru cuvîntul-cheie "Professional development"

Managementul cunoașterii in organizație – instrument de formare continua

Derivolcov Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea funcționarilor publici bazată pe priorități

Vranceanu Galina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii prin prisma proiectului ,,Managementul serviciilor publice locale”. Probleme locale, abordare regional

Bîlba Tatiana1, Iachimov Natalia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de mentorat și promovarea lui în instituțiile de învățământ general

Daraban Ludmila
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional development of teachers through involvement in action research

Barbăroș Claudia
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-1948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea manifestării competențelor sociale și emoționale la studenți

Pavlenko Lilia, Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții

Dulschi Ion, Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea serviciilor de dezvoltare profesională în vederea asigurării calității acestora

Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a personalului din Administraţia Publică
Morari Maria
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Успешность как фактор профессионального становления молодежи

Vlah Maria
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблематика профессионального развития руководителей дошкольных образовательных организаций

Obuhova Nelly
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aportul coachingului în atingerea competitivității și dezvoltării potențialului creativ al angajaților

Suslenco Alina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Human resources management and ensuring the organizational competitiveness

Focşa Tatiana, Movilă Ana-Maria
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Педагогические условия формирования индивидуальной траектории профессионального развития специалиста

Pucas Ivanna
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţelor sociale la viitorii pedagogi – direcţie în formarea profesională

Pavlenko Lilia
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea studierii conceptelor și principiilor managementului schimbării de către funcționarii publici

Gîțu Aliona
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile identificării și cuantificării impactului activității de dezvoltare profesională a personalului

Prodan-Şestacov Liubovi
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul dezvoltării profesionale a personalului în administrația publică din Republica Moldova

Grecu Ala1, Tofan Tatiana2
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”

Sîmboteanu Aurel
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de dezvoltare profesională a personalului în cadrul organizaţiei

Reniţă Alina, Băieşu Marina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 87