IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(95) pentru cuvîntul-cheie "personalitate"

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihologia învățării eficiente la studenți

Silistraru Nicolae, Glavan Aurelia, Țopa Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria neamului o fac oamenii săi

Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme actuale ale evaluării dimensionale a personalități I

Platon Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile de profilaxie individuală a infracţiunilor comise de femei, resocializarea femeilor condamnate.
Zeca Ionela-Cerasela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al creatorului
Ţurcan Arina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности характера подростков, занимающихся танцами

Antoci Diana1, Semionova Oxana2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Теоретический лицей им. Михая Витязул
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații

Antoci Diana, Leșan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală

Oprişor Elena-Valentina12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Școlar de Educație incluzivă, Târgu-Jiu
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa profesională – dimensiune esenţială a personalității profesorului modern

Rusu Djulieta
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The emergence of the personality and development of social capacities in adolescence

Hammud Samir
School Dier Haana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova
Avornic Gheorghe, Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcoolismul – factorul criminogen, care induce personalitatea umană spre amplificarea și multitudinea criminalității umane

Pretula Carolina Caleria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartea vieţii lui Mihai Eminescu

Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un folclorist, etnograf, profesor, publicist şi om de cultură-model – Petre V. Ştefănucă

Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

Cebotari Stanislav12
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul climatului familial în educaţia personalităţii
Calancea Veaceslav
IMSP Spitalul Clinic Republican
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran
Shamounian Edgar, Kamkarz Kambiy, Tojarz Farshad, Karimenzhad Naghmeh, Gholmshahi Najmeh, Gholamshahi Narges
Islamic Azad University, South Tehran Branch
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte
Vîrlan Maria1, Ţurcan Cristina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 95