IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(105) pentru cuvîntul-cheie "economie"

Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova

Gribincea Corina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O energie sigură, durabilă, competitivă, la prețuri accesibile în condiţiile globalizării energetice în cadrul UE

Popescu Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul culturii fizice și sportului ca parte a economiei naționale

Țuțu Constantin
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia și sănătatea persoanelor de varsta a treia

Forna Norina1, Forna Doriana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможности повышения качества преподавания математических дисциплин на экономических специальностях

Covricova Raisa
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Language learning at advanced levels and translation

Cameneva Zinaida1, Eşanu Nadejda2, Istratii Teodora1
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea R. Moldova în U. E. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice

Plămădeală Mihai
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica afacerilor - condiţie a dezvoltării întreprinderii

Codreanu Igor1, Cotorobai Radu2
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente

Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova prin intermediul produselor DOP şi IGP

Călugăreanu Irina, Zamaru Victor
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor
Iliadi Gheorghe, Panfil Cristina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei Uniunii Europene în anul 2014 şi în viitorul apropiat
Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru, Duşcov Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa activităţii portuare şi măsurile de protecţie a mediului înconjurător
Călugăreanu Irina1, Florescu Viorel2
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea în domeniul construcţiilor în contextul dezvoltării durabile

Cebotarenco Igor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea în domeniul construcţiilor în contextul dezvoltării durabile

Cebotarenco Igor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Belarus şi Uniunea Europeană: perspective de colaborare

Ivanovich Adoulo Tadeouch
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări ale problemelor de teoria probabilităţilor în economie

Cojocaru Olga1, Puţuntică Vitalie2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul cooperării Republicii Moldova cu organismele de finanţare internaţională asupra dezvoltării economiei naţionale

Spînu Ana, Evsiukova Raisa, Burlea Ecaterina, Sturzu Ion
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile

Rimah Haj1, Bîrca Iulita2, Gribincea Alexandru1
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 105