IBN
Închide
Călugăreanu Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Integration mechanisms for small and medium-sized enterprises in the Republic of Moldova into regional clusters
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Configurarea managementului proiectelor internaționale în baza parteneriatului public-privat
Călugăreanu Irina1 , Antoci Natalia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul contractelor de parteneriat public-privat ca metodă de mitigare a riscurilor
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preconditions for the digital marketing strategies development in the Republic of Moldova
Călugăreanu Irina , Antoci Natalia
Moldova State University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Regional infrastructure in the system of social-economic relation
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk assessment methotds within public-private partnership projects
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Managementul performanței echipei
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul eficient al managementului sistemelor socio-economice municipale în condiții de criză
Călugăreanu Irina , Aramă Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems in the development of the organizational mechanism of the municipal management system in Romania
Cocerhan Mihai1 , Călugăreanu Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea infrastructurii regionale a Republicii Moldova în baza conceptelor internaționale
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea proiectelor de parteneriat public-privat: caracteristici și mecanisme
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evaluarea capacitații de producție intreprinderii în elaborarea strategiei operaționale
Burlacu Natalia1 , Călugăreanu Irina2 , Rusu Silviu Vasilică1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Piaţa vestimentaţiei în sistemul pieţelor industriale și de consum
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dezvoltarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova prin intermediul produselor DOP şi IGP
Călugăreanu Irina , Zamaru Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Angajarea pe viață - particularitate a culturii organizaționale în Japonia
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii metodice utilizate în managementul riscurilor
Burlacu Natalia1 , Călugăreanu Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-95. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Influenţa activităţii portuare şi măsurile de protecţie a mediului înconjurător
Călugăreanu Irina1 , Florescu Viorel2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia şi asanarea sarcinilor strategice ale organizaţiei în economia concurenţială
Călugăreanu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studierea comportamentului consumatorului prin cercetarea modelelor de consum şi a factorilor care influenţează preferinţele consumatorilor
Călugăreanu Irina1 , Băncilă Felicia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-541. Vizualizări-1680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Риск – менеджмент как управленческий процесс
Călugăreanu Irina , Popescu Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20