Integrarea R. Moldova în U. E. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
81 0
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Mihai. Integrarea R. Moldova în U. E. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice. In: Spre viitor. Ediția 4, 13 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: AȘM, 2010, p. 61.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Spre viitor
Ediția 4, 2010
Conferința "Spre viitor"
Chişinău, Moldova, 13 noiembrie 2010

Integrarea R. Moldova în U. E. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice


Pag. 61-61

Plămădeală Mihai
 
Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
 
Disponibil în IBN: 8 octombrie 2021


Rezumat

Pe parcursul ultimilor ani problema aderării la Uniunea Europeană tindea să devină obiectul unui consens politic mai larg şi în Republica Moldova. În virtutea importanţei sale strategice, acest subiect a fost în atenţia mai multor politicieni şi analişti. Din păcate, multe pledoarii proeuropene reflectă doar nişte interese de conjunctură şi nu sunt lipsite de încărcături ideologice inutile. Sunt destul de rare abordările realiste ale aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care s-ar axa pe studierea legăturii dintre factorii spaţiali, politici, etnopsihologici, vectorii economici externi şi modalităţile de promovare a intereselor economice naţionale. Dintr-o perspectivă pragmatică, integrarea în Uniunea Europeană se va solda cu apariţia noilor posibilităţi pentru promovarea intereselor economice naţionale. Problemele economice interne ale Republicii Moldova, suprapuse pe dimensiunile ei geografice, economice şi politice mici, pot fi rezolvate prin oportunităţile extinderii structurilor economice, politice şi de securitate europene şi euroatlantice.

Cuvinte-cheie
geopolitică, Uniunea Europeană, standarde, economie