IBN
Închide
Popescu Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Sunset Yellow: physical, thermal and bioactive properties of the widely employed food, pharmaceutical and cosmetic orange azo-dye material
Leulescu Marian1 , Pălărie Ion1 , Rotaru Andrei123 , Moanţă Anca1 , Cioateră Nicoleta1 , Popescu Mariana4 , Iacobescu Gabriela1 , Morintale Emilian1 , Bojan Mihaela M.5 , Ciocîlteu Maria Viorica4 , Petrişor Iulian1 , Rotaru Petre1
1 University of Craiova,
2 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
4 University of Medicine and Pharmacy Craiova,
5 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Nr. 4(148) / 2023 / ISSN 1388-6150
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Politica securității energetice la scară mondială și europeană
Gribincea Alexandru , Sandu Maxim , Popescu Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza sectorului agricol în cadrul Uniunii Europene
Buzoianu Ovidiu Andrei Cristian , Pascu Bogdan , Popescu Mariana
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul evenimentelor
Andreica Romulus1 , Popescu Mariana2 , Crauş Daniel2
1 Academia Comercială din Satu Mare,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-372. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal behaviour and physical properties of food azo dyes, biologically active. I. Tartrazine
Leulescu Marian1 , Pălărie Ion1 , Harabor Ana1 , Moanţă Anca1 , Cioateră Nicoleta1 , Popescu Mariana2 , Morintale Emilian1 , Rotaru Petre1
1 University of Craiova,
2 University of Medicine and Pharmacy Craiova
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

O energie sigură, durabilă, competitivă, la prețuri accesibile în condiţiile globalizării energetice în cadrul UE
Popescu Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

European policy regarding energetic security in the field of renewable energy
Popescu Mariana
Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă
Popescu Mariana1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8