IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(104) pentru cuvîntul-cheie "skills"

Oportunităţile de dezvoltare profesională a personalului in cadrul proiectelor international

Harconiţa Elena1, Sobieski-Camerzan Rodica2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de autonomie locală – principiu fundamental privind dezvoltarea funcțională și instituțională a administrației publice locale

Ţap Iurie12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Parlamentul Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integralitatea emoţionalului şi raţionalului la lecția de educație muzicală

Caliga Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale

Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

Pisău Aurelia, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aptitudinile comunicative și organizatorice la studenții cu profil pedagogic

Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restructurarea organizaţională - un început pentru restructurarea de ramură

Frunze Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal al studenţilor din şcoala superioară

Zatușevschi Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul de management al carierei prin prisma profilului profesional al angajaţilor

Balmuş-Andone Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubatorul de cercetare - o abordare inovativă în procesul de formare a competențelor de cercetare la viitorii specialiști

Prisăcaru Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe
Musteaţă Simion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching by principles

Burea-Titica Svetlana
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational management in modern conditions

Haila Abu Arar
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Training qualified specialists of israel labor market

Habashi Manal, Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare

Salame Hoda
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenta comunicativa- factor de adaptare la mediul universitar

Musienco Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lecturii în dezvoltarea personala a elevilor

Simion Mihaela Nicoleta
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea' Focșani, Județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordari teoretice ale competentei de comunicare interpersonala

Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 104