IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(248) pentru cuvîntul-cheie "skills"

Oportunităţile de dezvoltare profesională a personalului in cadrul proiectelor international

Harconiţa Elena1, Sobieski-Camerzan Rodica2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de autonomie locală – principiu fundamental privind dezvoltarea funcțională și instituțională a administrației publice locale

Ţap Iurie12
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integralitatea emoţionalului şi raţionalului la lecția de educație muzicală

Caliga Marina
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale

Baltaga Ecaterina
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul competențelor educației pentru timpul liber în contextul învățării pe tot parcursul vieții

Clichici Veronica
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor cognitive în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă a copiilor de 7-8 ani

Reaboi Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea opționalului citește și cunoaște-te! În concordanță cu prioritățile de politică educațională- ca premisă a dezvoltării imaginii de sine a elevilor din ciclul primar

Irina Elena-Roxana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competențele profesionale determinative ale profesorului desăvârșit

Iacob Anca-Maria
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea - criterii de evaluare

Veringa Tamara
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesionalizarea cadrelor didactice din România şi cursurile de formare continuă. Studii de caz

Opriş Dorin
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de predare și orientare a învățământului pe crearea de competențe

Apachiţa Svetlana
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni

Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managerul de proiect – competențe și roluri specifice

Nastasă Anca-Mihaela12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale

Teleucă Marcel1, Jelescu Petru2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aptitudinile comunicative și organizatorice la studenții cu profil pedagogic

Trofăilă Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 248