IBN
Închide
Apachiţa Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2023 - 1

Strategii metacognitive a predării limbii engleze prin învățarea personalizată
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Metode de evaluare prin TIC a competenţelor lingvistice al limbii engleze
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare prin TIC a competenţelor lingvistice ale limbii engleze
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul didactic de roiectare şi realizare a instruirii pe competenţe la limba străină
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii pedagogice a predării limbii engleze prin învățarea autonomă
Apachiţa Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Îmbunătățirea metodelor de predare și orientare a învățămîntului pe crearea de competențe
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de predare și orientare a învățământului pe crearea de competențe
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Eficientizarea evaluării curente a studenților: criterii de evaluare a competențelor lingvistice la orele practice și la teste
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a competențelor lingvistice la limba străină
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Pedagogia evaluării curente a competențelor lingvistice: calitatea testelor și corespunderea acestora programelor de studii
Apachiţa Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Modalităţile eficiente de organizare şi control a activităţii individuale de învăţare a studenţilor prin prisma reuşitei acestora
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modelul didactic de proiectare a strategiilor de predare–învăţare individualizată a limbii engleze
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sarcinilor în predarea /învăţarea limbajelor de specialitate din perspectiva acţională. Sarcini acţionale
Apachiţa Svetlana , Bolgari Natalia , Demcenco Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Provocările şi tendinţele secolului XXI – implicaţii în plan educaţional
Apachiţa Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14