Integralitatea emoţionalului şi raţionalului la lecția de educație muzicală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
435 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-16 21:53
SM ISO690:2012
CALIGA, Marina. Integralitatea emoţionalului şi raţionalului la lecția de educație muzicală. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 83-86. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Integralitatea emoţionalului şi raţionalului la lecția de educație muzicală


Pag. 83-86

Caliga Marina
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019


Rezumat

In this article are searched the following concepts: the holistic pedagogical concept; the modern didactic concept, orientation towards the fundamental possession of knowledge, skills, abilities; networking of emotional and rational aspects of human activities; discovering the specificity of pedagogical integration of rational and emotional elements in the instructive process; the bipolar activity at the lesson; the interaction mechanism of scientific-theoretical and emotional-imaginative knowledge in the educational process.

Cuvinte-cheie
pedagogical concept, didactic concept, knowledge, skills, abilities