IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/15
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 56
28 publicatii cu CZU (50%)
9 publicatii cu DOI (16.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 10 ORCID (18.2%),
1 Google Scholar ID (1.8%),
9 Scopus Author ID (16.4%)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 56. Descărcări - 564. Vizualizări - 34448.
Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2023 - 8

A model for the study of ESP in an integrated approach
Rus Dana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL. 453-458.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte inovatoare în proiectarea de concept
Bucur Bogdan
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL. 422-430.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intention to migrate in the case of moldavian health students: preliminary results
Bunduchi Elena , Vasile Valentina , Vasile Răzvan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 66-66.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intention to migrate in the case of moldavian health students: preliminary results
Bunduchi Elena , Vasile Valentina , Vasile Răzvan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. SEP ASEM. 66-66.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența între schimbările climatice și dăunătorii agricoli cu impact pe sănătatea umană și soluțiile posibile de ameliorare
Matran Irina Mihaela , Tarcea Monica
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode tradiţionale şi moderne de cercetare şi arhivare digitală a patrimoniului cultural în experienţa internaţională. Studiu de caz: Oxford, Marea Britanie
Popescu Mara
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023. Chişinău. "Notograf Prim" SRL. 30-63.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările climatice și efectele asupra sănătății – disciplină opțională în formarea medicală
Zoltan Abram , Ferencz Jozsef Lorand , Autor Nou , Nădăşan Valentin
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenabilitatea alimentației și conexiunile cu mediul ambiant
Tarcea Monica , Matran Irina Mihaela
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

„Orice revistă de cultură are un rost propedeutic şi paideic, o funcţie formativă, modelatoare”
Grati Aliona , Boldea Iulian
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva reconsiderații cu privire la muzeele ororilor totalitare
Rogojanu Dumitru-Cătălin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 89-89.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicated fistulizing crohn’s disease in a high-risk patient
Clasen Carmen , Breitkreuz Katharina , Bretea Vanessa
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. . 399-399.
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doina Uricariu. Transparenţa melancoliei
Boldea Iulian
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impressive recovery of hibernating myocardium following
Clasen Carmen
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. . 26-26.
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Vitro Analysis of Enamel Surfaces with Scanning Electron Microscope After Orthodontic Stripping Reduction Using Various Instruments
Rotarciuc Daniela , Țurcanu Alexandrina , Bud Eugen , Monaico Eduard
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. Pontos. 170-176.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La emoción – referencia importante del comportamiento competente
Șimon Adrian
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 32-35.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiple consecutive thrombotic events – investigating for etiology (case report)
Voll Oskar Maria , Haftstein Eva-Maria Sophia , Grosskopf Louis Ernest
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. . 430-430.
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of hepatocellular carcinoma in chronic viral hepatitis c after interferon-free regimen administration: a case report
Voll Oskar Maria , Haftstein Eva-Maria Sophia , Grosskopf Louis Ernest
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. . 448-448.
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use edible insects in the bakery industry
Matran Irina Mihaela , Vlasceanu Gabriela Antoaneta
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. . 64-64.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeriu Anania. Logos poetic, taină, credinţă
Boldea Iulian
Limba Română
Nr. 5-6(271-272) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Analiza in vitro cu microscopia electronică a suprafeţelor dentare obţinute în urma procedeului de stripping ortodontic cu instrumentar variat
Rotarciuc Daniela , Țurcanu Alexandrina , Bud Eugen
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 331-334.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56