Oportunităţile de dezvoltare profesională a personalului in cadrul proiectelor international
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
105 0
SM ISO690:2012
HARCONIŢA, Elena; SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Oportunităţile de dezvoltare profesională a personalului in cadrul proiectelor international. In: Teoria şi practica administrării publice. 19 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: S.C. "Elan Poligraf" S.R.L., 2017, pp. 601-605. ISBN 978-9975-3019-6-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2017
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 19 mai 2017

Oportunităţile de dezvoltare profesională a personalului in cadrul proiectelor international

Opportunities for professional development of staff within international projects

Возможности профессионального развития в рамках международных проектов


Pag. 601-605

Harconiţa Elena1, Sobieski-Camerzan Rodica2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2018


Rezumat

In this paper the author presents the professional development opportunities for the university librarians from Republic of Moldova within three international projects: Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ); ERASMUS + ,,Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services”; ,,Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation. Also, the author focuses on national and international basic legal acts on continuing professional development. Librarians’ training facilities, participation in conferences, trainings, workshops have increased thanks to the implementation of these projects.

Cuvinte-cheie
continuing professional development, legal acts, skills,

international projects, Deontological Code, university librarians, innovative libraries