IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "values"
Intensitatea promovării valorilor şi identificarea unor noi dimensiuni ale culturii organizaţionale într-o universitate din România
Nica Panaite
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori etnopedagogice ca modele de formare a culturii populare la elevi
Lutenco Lina1, Buzenco Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţie unitară asupra lumii şi vieţii. interpretări în viziunea lui G.G. Antonescu
Axentii Ioana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health Education - an Organic Component of School Curricula of Physical Education

Sava Panfil
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul culturii corporatiste în managementul organizational

Veșca Aliona
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эмоциональная среда личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в контексте многодетной семьи

Caușan Anatoli1, Cauşan Corina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestionarea eticii în diferite sisteme de administrație publică

Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală

Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценность и коммуникация как ключевое звено педагогики

Josan Diana
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insurance of the passengers 'right to declaration in the event of crossing the state border through the "green" corridor, "red" corridor

Maimescu Sava
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia pragmatică a unor elemente lexicale orale în textul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța oralității în titlul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica profesională ca soluţie la dilemele morale actuale, în contextul egalității de gen
Găşpărel CorneliaMargareta
Academia Română, filiala Iași
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организационные принципы государственной политики социализации военнослужащих в трансформационных гражданских обществах на современном этапе

Sapiga Vladimir
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Values as the object of crime: the legislative premises
Grinişin Orest
Ivan Franko National University of Lviv
Legea şi Viaţa
Nr. 10/3(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea pozitivă. De ce nu și alegerea bibliotecarilor?

Vlasova Alla
Colegiul Tehnologic din Chişinău
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of Teacher’s Image Shapin

Autor Nou
Академия педагогических и социальных наук РФ
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы культуры и межкультурный диалог по национальным отношениям

Rocaciuc Victor1, Rocaciuc Victoria2
1 Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко,
2 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social expectancy in vocational realization
Zubenschi Mariana
Free International University of Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea valorilor morale la elevi prin intermediul literaturii artistice în cadrul lecţiilor de istorie

Bucataru Igor1, Bucătaru Vera2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41