IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "values"

Criza valorilor morale şi sociale

Scobioala Nadejda
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de educație morală

Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea promovării valorilor şi identificarea unor noi dimensiuni ale culturii organizaţionale într-o universitate din România
Nica Panaite
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul etnicilor greci în Imperiul Rus la sf. sec. al XVIII-lea

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Value preferences of adolescents with migrant and non-migrant parents in rural areas

Gaşper Lucia
Centrul de analiza si investigatii in sociologie, politologie si psihologie "CIVIS"
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern tendencies in the reaserch of family in a transitional society in social psychology

Podborschi Angela
SRL Cosmosat-Impex
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori etnopedagogice ca modele de formare a culturii populare la elevi
Lutenco Lina1, Buzenco Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursurile opționale – sprijin pentru copiii cu CES

Standavid Adrian Gheorghe
Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile asertivității pedagogice

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţie unitară asupra lumii şi vieţii. interpretări în viziunea lui G.G. Antonescu
Axentii Ioana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health Education - an Organic Component of School Curricula of Physical Education

Sava Panfil
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эмоциональная среда личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в контексте многодетной семьи

Caușan Anatoli1, Cauşan Corina2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul culturii corporatiste în managementul organizational

Veșca Aliona
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestionarea eticii în diferite sisteme de administrație publică

Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală

Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценность и коммуникация как ключевое звено педагогики

Josan Diana
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insurance of the passengers 'right to declaration in the event of crossing the state border through the "green" corridor, "red" corridor

Maimescu Sava
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia pragmatică a unor elemente lexicale orale în textul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța oralității în titlul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica profesională ca soluţie la dilemele morale actuale, în contextul egalității de gen
Găşpărel CorneliaMargareta
Academia Română, filiala Iași
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61