IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(273) pentru cuvîntul-cheie "values"
Criza valorilor morale şi sociale
Scobioala Nadejda
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de educație morală
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-1165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea naţional-universală a valorilor – principiu fundamental al culturii şi educaţiei
Tulei Angela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară despre debutul adevărat a lui Alexei Marinat
Sîrbu Inga
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor socio-familiali în manifestarea comportamentului deviant la adolescenți
Tarnovschi Ana1, Tuni Corneliu2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние средств массовой информации на формирование ценностных ориентаций современных подростков
Kudriavțeva E.
Горно-Алтайский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile promovate de curriculum în cadrul modulelor la specializarea tehnician în activități economice
Marcoci Dima Andreea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul experimental constatativ al dinamicii valorilor competenței de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți a elevilor din învățământul primar
Biculescu Florina-Teodora12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea socio-culturală a muzeului ca element al colaborării cu instituțiile de învățământ
Filipski Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni teoretice ale conceptului declarării efectuate de către pasageri și măsurile practice de efectuare a controlului vamal corporal în adresa lor în Aeroportul international „Chișinău”
Maimescu Sava
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etnicilor greci în Imperiul Rus la sf. sec. al XVIII-lea
Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul peisajului în proza lui Mihail Sadoveanu. Aspecte metodico-științifice
Taburceanu Polina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calității formării adolescenților pentru viitor în contextul promovării valorii parentalității responsabile
Ovcerenco Nadejda
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională – factor de formare a imaginii firmei
Tănase Marina
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-108. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul vulnerabilității în asistența stomatologică
Ojovan Ala, Ojovanu Vitalie
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационная культура, как обьект управления на государственной службе Республики Казахстан
Jarkeșova Ainur
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea promovării valorilor şi identificarea unor noi dimensiuni ale culturii organizaţionale într-o universitate din România
Nica Panaite
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea școlară și profesională a elevilor prin studiul biologiei
Pîrgari Rovim
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 273