IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "piaţa financiară"
Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa pieţei financiare nebancare în dezvoltarea economiei Republicii Moldova
Botnari Nadejda, Buşmachiu Eugenia
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 25 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele actuale în evoluția piețelor financiare naționale: practica reglementării și supravegherii prudențiale
Gorobeţ Ilinca
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea și impactul acesteia asupra sistemului bancar autohton
Darovannaia Ala, Gorobeţ Ilinca
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supravegherea Twin Peaks în contextul necesităţii gestiunii riscului systemic
Gorobeţ Ilinca, Darovannaia Ala
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de bază ale dezvoltării pieţei financiare
Luchian Ivan
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia pieţei financiare din Moldova şi impactul crizei mondiale
Morozniuc Ion, Olărescu Zaharia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensional financial aspect of the market
Fuior Elena1, Maxim Ion1, Lașcov Victor2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Lucian Blaga University Sibiu
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile pieței de capital în Republica Moldova și principalele direcții de dezvoltare ale acesteia în baza experienței Uniunii Europene
Biloocaia Svetlana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea implementării unor noi servicii bancare pe piaţa financiar-bancară din România
Butulescu Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul standardelor internaţionale de raportare financiară în promovarea relaţiilor internaţionale
Răducu (Meruţă) Alexandrina
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых вопросах понятия публичных финансов
Sosna Alexandru
Институт юридических и политических исследований AHM
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare
Biloocaia Svetlana, Tofan Nicoleta, Naclada Maria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea financiară europeană a Republicii Moldova
Duhlicher Grigore
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14