Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
360 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-20 10:46
SM ISO690:2012
BILOOCAIA, Svetlana; TOFAN, Nicoleta; NACLADA, Maria. Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare. In: Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective. Ediţia 17, 24-25 aprilie 2019, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2019, pp. 331-337. ISBN 978-9975-75-962-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2019
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători"
Ediţia a XVII-a, Chişinău, Moldova, 24-25 aprilie 2019

Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare

JEL: F21, G1, O33

Pag. 331-337

Biloocaia Svetlana, Tofan Nicoleta, Naclada Maria
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2019


Rezumat

Trăsătura dominantă a sistemului financiar modern este ritmul înalt de dezvoltare și apariție a inovațiilor, atât din punct de vedere al numărului lor, cât și valoarea acestora. Astfel, este important să analizăm influența acestora asupra sistemului financiar. Scopul acestei cercetări este de a examina tendințele-cheie globale ale tehnologiilor și inovațiilor de pe piețele financiare, pentru a găsi oportunități și strategii care ar putea fi implementate pe piața financiară a Republicii Moldova.  

Cuvinte-cheie
inovații tehnologice, piaţa financiară, dezvoltare, tendinţe, inteligenţă artificială